Lareb[1] (Bijwerkingencentrum Lareb) is in 1991 ontstaan op initiatief van Dr. Fred de Koning, apotheker, samen met apothekers en artsen uit de regio Tilburg. Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Voor deze kerntaak ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb subsidie van het ministerie van VWS. Bijwerkingencentrum Lareb is gevestigd in 's-Hertogenbosch.

Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Tevens is de Teratologie Informatie Service van Lareb het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding). Sinds de jaren 60 van de 20e eeuw worden de bijwerkingen van geneesmiddelen landelijk geregistreerd. Aanleiding tot deze registratie waren de gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel Softenon (thalidomide), waardoor meer dan tienduizend kinderen met aangeboren afwijkingen werden geboren. Iedereen kan bij Lareb melding doen van een (vermoede) bijwerking via een meldformulier, op papier of op de website. Afgelopen jaar (2015) kreeg Lareb zo'n 24.000 meldingen. Al deze meldingen worden opgenomen in de landelijke kennisdatabank – deze is (via de website) voor iedereen toegankelijk. Bij Lareb werken artsen en apothekers die alle meldingen beoordelen en analyseren. De bevindingen van deze analyses worden direct aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen doorgegeven dat, indien nodig, maatregelen kan treffen.

Externe linkBewerken