Landbouwcoöperatie

Coöperatie waar boeren hun middelen bundelen

Een landbouwcoöperatie is een coöperatie waar boeren hun middelen bundelen op een bepaald vlak. Landbouwcoöperaties kunnen worden onderscheiden naar:

  • Landbouwcoöperaties die diensten verlenen aan de aangesloten leden. Deze komen verreweg het meest voor. Vaak gaat het om het aanbieden van grondstoffen zoals zaden, kunstmest, brandstof en landbouwwerktuigen. Ook wordt het vervoer, verpakken, verzenden en vermarkten van landbouwproducten vaak via een landbouwcoöperatie geregeld.
  • Landbouwcoöperaties waar productiemiddelen zoals grond en machines gezamenlijk worden ingekocht en gebruikt en waarbij de leden ook samen landbouw bedrijven. Voorbeelden van coöperaties voor de landbouwproductie zijn de kolchozen in de Sovjet-Unie, collectieve boerderijen in andere (voormalige) socialistische landen, de kibboetsen in Israël en de zogenoemde gemeenschapslandbouw.
Een maaidorser, een voorbeeld van een landbouwwerktuig dat gedeeld wordt in landbouwcoöperatie

Landbouwers vertrouwen ook veelvuldig op coöperatieve kredietunies als bron van financiering voor zowel werkkapitaal als investeringen.

Zie ookBewerken