Lagmannsrett

Het Lagmannsrett is het tweede niveau in de rechtspraak in Noorwegen. Het gerecht, vergelijkbaar met het Gerechtshof in Nederland of het Hof van beroep in België behandelt beroepszaken tegen de uitspraken van het Tingrett, zowel in straf- als in civiele zaken. Tegen uitspraken van het Lagmannsrett is nog beroep mogelijk bij de Høyesterett.

Borgarting Lagmannsrett in Oslo

Het land is verdeeld in zes ressorten. De indeling in ressorten komt niet helemaal overeen met de indeling in fylker.

IndelingBewerken