Hoofdmenu openen
Het verkeersbord dat in Duitsland gebruikt wordt

Een lage-emissiezone (LEZ) of milieuzone is een afgebakend gebied waar men de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen (sterk) wil verminderen.

Er zijn heel wat lage-emissiezones in Europa. In 2010 in Denemarken (5), Duitsland (43), Italië (12), Nederland (12), Oostenrijk (1), het Verenigd Koninkrijk (3) en Zweden (6).[1]

MethodenBewerken

Het kan gaan om:

  • het verbieden van gemotoriseerd verkeer,
  • het ontmoedigen van gemotoriseerd vervoer door een systeem van milieu-heffing, al dan niet gecombineerd met een verhoging van het aanbod openbaar vervoer.
  • het kwantitatief verminderen ervan, zoals bijvoorbeeld om de beurt de oneven en even nummerplaten toelaten,
  • het selectief toelaten van minder vervuilend verkeer, bijvoorbeeld alleen zwaar vervoer weren.

Het kan een tijdelijke maatregel zijn, bijvoorbeeld bij smog-alarm, of een permanente regeling.

BelgiëBewerken

Een koninklijk besluit en ministerieel besluit van 21 juli 2014 voerde in de wegcode een nieuw verkeersbord in dat de lage-emissiezones aangeeft (F117/F118). Verdere uitwerking van zulke zones is voor de drie gewesten.

VlaanderenBewerken

De Vlaamse regering heeft een regeling uitgewerkt vanaf 1 maart 2016 waarmee gemeenten een lage-emissiezone kunnen inrichten. Het decreet daartoe werd op 18 november 2015 in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd (op de onthouding van Vlaams Belang na).[2]

AntwerpenBewerken

Antwerpen is de eerste toepassing ervan, ingevoerd sinds 1 februari 2017. Tot 28 februari 2017 gold er een inloopperiode. Tijdens deze periode kreeg men nog geen boete, enkel een waarschuwingsbrief. De lage-emissiezone strekt zich uit over het hele gebied binnen de grote ring en een stuk van linkeroever. Ze wordt progressief ingevoerd:

  • eerst worden de zwaarst vervuilende auto's geweerd (oude diesels zonder roetfilter).
  • later worden ook minder vervuilende auto's geweerd, of enkel toegelaten mits het betalen van een "milieupas", jaarlijks te betalen voor ingezetenen, eventueel ook als "dagpas" voor externe bezoekers.

Als richtlijn voor de toelating van auto's wordt de Europese norm gehanteerd. Dieselwagens met euronorm 3 of lager worden niet zonder meer toegelaten, maar wagens met euronorm 3 met roetfilter of na betaling kunnen wel toegelaten worden.

Dienstvoertuigen (ambulance, brandweer,...) vallen buiten de regeling, evenals elektrische voertuigen. Vervoer voor personen met een handicap krijgt een uitzonderingsregel.

GentBewerken

Ook in Gent volgt vanaf 1 januari 2020 de invoering van een lage-emissiezone [3]. De Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 wordt een lage-emissiezone. Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dit gebied dan niet meer in.

Andere stedenBewerken

Mechelen is anno 2018 van plan samen met buurgemeente Willebroek ten vroegste in 2021 een lage-emissiezone in te voeren.

BrusselBewerken

In juni 2016 besliste de Brusselse regering om in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone in te voeren.[4] De Ring (R0) valt niet onder de LEZ, net als enkele toegangswegen tot transitparkings. Sinds 1 januari 2018 zijn dieselwagens die voor 1997 gebouwd zijn (euronorm 1 of zonder euronorm) niet meer toegelaten in het gewest. Jaarlijks wordt de toegang verstrengd. Vanaf 1 oktober 2018 wordt na een overgangsperiode ook een boete van 350 euro geheven. In 2019 worden ook dieselwagens met euronorm 2 gebannen en in 2020 dieselwagens met euronorm 3.

Externe linkBewerken