Hoofdmenu openen

De loge La Fidélité is erkend onder het N° 13 door de Reguliere Grootloge van België. Zij werd opgericht in 1980. De naam verwijst naar een Gentse loge die werd gesticht in 1837, doch in 1854 werd in slaap gesteld. Vandaar dat het een heroprichting der Kolommen betrof toen die Loge op 26 januari 1980 weerom actief werd. Dat geschiedde in de Tempel van de Loge L’Union N° 1 in Brussel. De geschiedenis van de naam van La Fidélité gaat nog verder terug dan 1837: een eerste keer is de naam gevonden onder ‘La Constante Fidélité n°6’ opgericht 31 mei 1772.

Twintig van de stichtende leden waren overgekomen van Le Septentrion (Gent), vijf van La Liberté (Gent), drie van De Zwijger (Gent) en één van Concorde et Tolérance (Kortrijk). Eén stichtend lid kwam van de Loge Simon Stevin (Oostende).

De plechtige inwijding van de nieuwe Tempel in het Gentse pand dat tussentijds via de vzw Fides et Caritas verworven was en volledig werd heringericht, had plaats op 15 oktober 1980.

Op 9 juni 1990 vierde de Werkplaats haar tiende verjaardag. Zij telde toen 89 leden, hetgeen een forse aangroei inhield. Zeker omdat enkele stichtende leden waren teruggekeerd naar hun voormalige obediëntie. Hetzij uit nostalgie naar het verleden, hetzij omdat ze het verbod om niet reguliere Loges te mogen bezoeken, als te zwaar ervoeren.

La Fidélité onderscheidt zich van andere reguliere Werkplaatsen door haar rigoureus respect voor het rituaal, haar veelvuldige en vruchtbare contacten met binnen- en buitenlandse loges en door haar studiekring 'De Kunst des Levens'. Zij werkt als enige reguliere Belgische loge in de twee landstalen, het Nederlands en het Frans. Bovendien ontstond in haar schoot de ‘fraternelle’ Fides et Amor N° 27 waaruit in 1991 de tweede reguliere Gentse Werkplaats zou ontstaan. Ook de Loge Athanor N° 32 in het Oosten Gent kwam vier jaar later vanuit deze Werkplaats tot leven. Later ontstond hier ook een derde Gentse loge, "Euclides" N° 39. Ook de oprichting van "Builders of the Silent City" N° 50 uit Ploegsteert werd geconsacreerd in 2013 door La Fidélité.

Zie ookBewerken

LiteratuurBewerken

  • Collectief, 'Annalen 1979-1999' van de R.G.L.B, Brussel, 2000.
  • Collectief, 'Info van de R.G.L.B.' Brussel, 1996, N° 7.
  • Paul de Pessemier ’s Gravendries, 'Twintig jaar Broederlijke warmte. De Achtbare Loge Athanor N° 32 in het Oosten Gent', Gent, 2015.
  • Piet Van Brabant, 'De VrijMetselaars', Antwerpen/Baarn, 1990.
  • Andries Van den Abeele, 'De kinderen van Hiram', Brussel, 1991.