Hoofdmenu openen

Het kraaihei-verbond (Empetrion nigri) is een verbond van de struikheide-orde (Calluno-Ulicetalia), een groep van plantengemeenschappen van de droge heide. Het verbond telt in Nederland vier associaties die voornamelijk beperkt zijn tot het Waddendistrict.

Kraaihei-verbond
Syntaxonomische indeling
Klasse:Calluno-Ulicetea (Droge heiden)
Orde:Calluno-Ulicetalia (Struikheide-orde)
Verbond
Empetrion nigri

Naamgeving en etymologieBewerken

  • Nederlands: Kraaihei-orde, (matig) droge duinheiden
  • Duits: Borealen Krähenbeer-Heiden
  • Engels: Dune heaths

De naam Empetrion nigri is afgeleid van de wetenschappelijke namen van de meest dominante soort binnen het verbond, de kraaihei (Empetrum nigrum).

OnderverdelingBewerken

Het kraaihei-verbond heeft als vertegenwoordigers in Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

De droge duinheiden van dit verbond zijn, tenminste voor wat de hogere planten betreft, meestal diverser dan de binnenlandse heiden van het verbond van struikhei en kruipbrem. Vooral de kruidlaag is veel rijker aan soorten. De moslaag bevat geen specifieke ken- of differentiërende soorten, maar groot laddermos en gewoon kantmos komen wel frequenter voor dan in de binnenlandse droge heiden.

Dit verbond heeft geen specifieke kensoorten.

BoomlaagBewerken

Geen soorten

 
Kraaihei
 
Kruipwilg

StruiklaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK D/A Kraaihei Empetrum nigrum
dV A/F Kruipwilg Salix repens t.o.v. verbond van struikhei en kruipbrem
 
Zandzegge
 
Schermhavikskruid

KruidlaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
dV Zandzegge Carex arenaria t.o.v. verbond van struikhei en kruipbrem
dV Duinriet Calamagrostis epigejos idem
dV Schermhavikskruid Hieracium umbellatum idem
dV Gewone rolklaver Lotus corniculatus idem
dV Helm Ammophila arenaria idem
dV Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata idem
dV Gewone veldbies Luzula campestris idem
 
Groot laddermos
 
Gewoon kantmos

MoslaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
Groot laddermos Pseudoscleropodium purum
Gewoon kantmos Lophocolea bidentata

Verspreiding en voorkomenBewerken

De verspreiding van de kraaihei-verbond is voornamelijk beperkt tot de Circumboreale provincie. In Nederland is is ze beperkt tot het Waddendistrict en de kuststrook van Noord-Holland.

In België komt het kraaihei-verbond enkel nog voor als relictvegetatie in de Hoge Venen.