Korps Politie Caribisch Nederland

mini

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN, tot 1 januari 2011 Korps Politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is het politiekorps van Caribisch Nederland. Het korps is op 10 oktober 2010 ingesteld. Het korps valt niet onder de Nederlandse Politiewet 2012, maar onder de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

GezagBewerken

Het politiekorps staat tijdens het handhaven van de openbare orde en het uitvoeren van hulpverleningstaken onder het gezag van de gezaghebber van het betreffende Caribisch openbaar lichaam. Tijdens het opsporen van strafbare feiten staat het korps onder het gezag van de gezamenlijke procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.

BeheerBewerken

  • Korpschef: Jose Rosales
  • Directeur-generaal Politie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: J.W. (Jan Willem) Schaper
  • Korpsbeheerder: -
  • Hoofdofficier van Justitie: -

De directeur-generaal Politie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een mandaat om bepaalde beheerstaken te vervullen zoals het benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan van politieambtenaren. Het KPCN is organisatorisch gezien een onderdeel van het directoraat-generaal Politie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De organisatieBewerken

Het Korps Politie Caribisch Nederland is ingericht op basis van een procesgerichte organisatie. Het operationele politiewerk kent vier hoofdprocessen, te weten: intake, noodhulp, toezicht & handhaving (wijkzorg), en opsporing.

De Inrichting van het korps is hierop afgestemd:

  • Basispolitiezorg (BPZ),
  • Intake, Informatie en Operationele Ondersteuning (IIOO) en
  • Opsporing (OPS).
  • Bedrijfsvoering (BV)

LocatiesBewerken

Het grootste gedeelte van de medewerkers werkt op Bonaire. Deze verdelen zich over het hoofdbureau in Kralendijk en de bureaus in Amboina en Rincon.

Op Sint Eustatius bevindt zich één politiebureau. Op Saba zijn er twee politiebureaus, één in The Bottom en het andere in Windwardside. Een aantal gebouwen moet nodig worden gerenoveerd, op Sint Eustatius en Saba is dit ook het geval vanwege de opvang van arrestanten.

De aantallen medewerkers in de politieorganisatie zijn nog lang niet toereikend, het korps moet uitbreiden tot 164,5 fte.[bron?]

RangenBewerken

 
Overzicht Rangen KPCN
Onderscheidingstekens Rang
één balk en drie sterren Hoofdcommissaris
één balk, twee sterren Commissaris
één balk, één ster Hoofdinspecteur
twee sterren Inspecteur
één grote ronde stip van ongeveer 2 cm in doorsnee Hoofdagent
drie chevrons, in elkaar liggend Brigadier
twee chevrons, in elkaar liggend Agent
één chevron Aspirant

Externe linkBewerken