Koper(II)acetaat

chemische verbinding

Koper(II)acetaat of koper(II)ethanoaat is een koperzout van azijnzuur, met als brutoformule (CH3COO)2Cu. De stof komt voor als donkerblauwe hygroscopische kristallen, die matig tot goed oplosbaar zijn in water.

Koper(II)acetaat
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalstructuur van koper(II)acetaat
Koper(II)acetaat-kristallen
Algemeen
Molecuulformule (CH3COO)2Cu
IUPAC-naam koper(II)ethanoaat
Molmassa 181,64 g/mol
CAS-nummer 142-71-2
EG-nummer 205-553-3
PubChem 15779398
Beschrijving Groene tot blauwgroene kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H315 - H319 - H335 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P305+P351+P338
LD50 (ratten) (oraal) 710 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur donkerblauw
Dichtheid 1,88[1] g/cm³
Smeltpunt (monohydraat) 115[1] °C
Oplosbaarheid in water 72[1] g/L
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Koper(II)acetaat komt in de natuur voor als het zeer zeldzame mineraal hoganiet.

SyntheseBewerken

Koper(II)acetaat kan eenvoudig bereid worden door koper met azijnzuur te laten reageren, onder toevoeging van waterstofperoxide. Het zou ook zonder toevoeging van waterstofperoxide bereid kunnen worden, maar in dat geval zou de reactie zeer lang duren (enkele maanden). Dit vanwege het feit dat het zwakke azijnzuur niet in staat is om koper in oplossing te brengen: daarvoor is een sterke oxidator nodig.

EigenschappenBewerken

Koper(II)acetaat ontleedt bij hoge temperaturen tot onder andere koper(II)oxide. Wanneer het uit een waterige oplossing omgekristalliseerd wordt, ontstaat het monohydraat. Dit monohydraat lost goed op in water en ethanol. Bij verhitting tot 100°C worden de watervrije kristallen verkregen.

Oplossingen van koper(II)acetaat zijn heel zwak basisch door aanwezigheid van het acetaat-ion.

ToepassingenBewerken

Koper(II)acetaat wordt hoofdzakelijk gebruikt als kleurstof. Daarnaast wordt het soms in vuurwerk toegepast om de vlam te kleuren.

Toxicologie en veiligheidBewerken

Koper(II)acetaat is schadelijk voor de gezondheid en kan irritatie aan de huid, ogen en de luchtwegen veroorzaken. Bij inslikken ontstaat kans op misselijkheid, braken en diarree.

Externe linksBewerken