Koninkrijk Hongarije (1867-1918)

Voormalig koninkrijk (1867-1918)

Het koninkrijk Hongarije was na de Ausgleich in 1867 een koninkrijk binnen het Hongaarse landsdeel (Transleithanië) van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Het was binnen Transleithanië een apart bestuurlijk gebied, naast het koninkrijk Kroatië en Slavonië (vanaf 1868) en Fiume met gebied. Met het ontstaan van het nieuwe koninkrijk in 1867 kwam ook een einde aan de autonomie van het grootvorstendom Zevenburgen, dat voortaan volledig in het koninkrijk Hongarije werd geïncorporeerd.

Magyar Királyság
Onderdeel van Oostenrijk-Hongarije
 Koninklijk Hongarije (1526-1867) 1867 – 1918 Democratische Republiek Hongarije 
Staat van Slovenen, Kroaten en Serven 
Tsjecho-Slowakije 
Koninkrijk Roemenië 
Kaart
Algemene gegevens
Hoofdstad Boedapest

Tijdens zijn bestaan binnen de Dubbelmonarchie van 1867 tot 1918 kende het koninkrijk een sterke economische groei. Technologische vooruitgang vormde ook aan katalysator voor industrialisatie en verstedelijking. Kapitalistische productiemethoden verspreidden zich over het land tijdens deze vijftig jaar en er werd een einde gesteld aan overbodige middeleeuwse instellingen. Vooral tegen de vroege twintigste eeuw onderging het koninkrijk Hongarije een snelle economische groei. Het bruto nationaal inkomen per capita groeide met ongeveer 1,45% per jaar van 1870 tot 1913. Dit was een zeer stevige groei in vergelijking met andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk (1,00%), Frankrijk (1,06%) en Duitsland (1,51%).

Het koninkrijk Hongarije was op zijn beurt ingedeeld in zogenaamde comitaten.

Na de Asterrevolutie in oktober 1918 kwam er een einde aan het koninkrijk en werd Hongarije voor de eerste keer een republiek: de Democratische Republiek Hongarije.