Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatie van beroepsverenigingen van artsen en behartigt de belangen van artsen in Nederland.

De vereniging is opgericht in 1849, oorspronkelijk om voor elkaar te krijgen dat er een kwaliteitseis kwam voor artsen en dat het beroep beschermd zou worden. In 1865 werd de Wet Uitoefening Geneeskunst ingevoerd. Sindsdien is de uitoefening van het artsberoep "alleen nog geoorloofd aan diegenen aan wie de bevoegdheid daartoe volgens de wet is toegekend".

De KNMG geeft wekelijks Medisch Contact uit, het vakblad voor Nederlandse artsen.

Raad voor de tuchtrechtspraakBewerken

Artsen die lid zijn van de KNMG hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen een andere arts die lid is, bij een verschil van mening over de wijze waarop zij professioneel met elkaar zijn omgegaan. De klacht wordt behandeld door de Raad voor de tuchtrechtspraak KNMG.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken