Komatiiet

Komatiiet
Komatiiet uit Canada.
Komatiiet uit Canada.
Indeling der stollingsgesteenten
% SiO2 uitvloeings-
gesteente
gang-
gesteente
diepte-
gesteente
felsisch >~70 ryoliet granofier graniet
~70-63 daciet granodioriet
intermediair 63-52 andesiet dioriet
mafisch 52-45 basalt doleriet gabbro
ultramafisch <45 komatiiet peridotiet

Komatiiet is een ultramafisch stollingsgesteente met ten minste 18% MgO (magnesium-oxide). Veel komatiieten hebben tot 33% MgO. Typisch voor komatiiet is ook de spinifex structuur van olivijnkristallen. Die structuur is genoemd naar de Australische grassoort met die naam, Spinifex. De olivijnkristallen zijn gevormd in radiale patronen tijdens het stollingsproces. In sommige komatiieten worden NiS (nikkel-sulfide) ertsen gedolven.

NaamBewerken

Komatiieten zijn genoemd naar de plaats waar ze voor het eerst in detail beschreven werden, de Komati rivier in Zuid-Afrika.

VoorkomenBewerken

Komatiieten zijn specifieke gesteenten van greenstone belts uit het Archaïcum. Ze zijn nu nog ontsloten in de oude schilden van Canada, West-Australië en Finland. Ook in gesteentevoorkomens van jongere ouderdom dan het Archaïcum worden komatiieten gevonden, maar die hebben doorgaans lagere MgO gehaltes. Vermoed wordt dat de geotherm tijdens het Phanerozoïcum veranderd is t.o.v. die tijdens het Archaïcum.

Zie ookBewerken