Knelpunt (infrastructuur)

Een knelpunt of flessenhals, bottleneck, is de 'zwakste' doorsnede van een stuk infrastructuur, het is daar waar de capaciteit wordt bepaald. Een knelpunt kan zijn wanneer verkeerssoorten elkaar hinderen (bijvoorbeeld auto's die trams en bussen in de weg staan), wanneer er discontinuïteiten optreden (veel toe- en afritten, veel haltes c.q. stations, veel wisselingen in snelheid), veranderingen in de infrastructuur bijvoorbeeld een wegversmalling van drie stroken naar twee.

Een knelpunt in het Japanse wegverkeer

Natuurlijk heeft ook een wegvak zonder knelpunten een zekere capaciteit, maar deze is nauwelijks van belang wanneer er boven- of benedenstrooms knelpunten aanwezig zijn die de verkeersvraag 'afknijpen'.

Indien een wegvak belast wordt rondom het niveau van de capaciteitsgrens, dan is er een zeer grote kans dat er een file ontstaat, met als gevolg dat de rijtijd fors oploopt. Bij een spoorlijn gebeurt precies hetzelfde, alleen wordt dit doorgaans geen file maar vertraging genoemd.