Hoofdmenu openen

De Klimaatconferentie Chili 2019 is een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die gehouden wordt in een nog nader te bepalen stad in Chili, van 11 tot 22 november 2019. De conferentie is de 25ste Conference of the Parties (COP25) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC), de 15e sessie van de partners in het Kyoto-protocol (CMP 15), en de 2e sessie van de partners in uitvoering van het Akkoord van Parijs (CMA 2). De conferentie volgt op de Klimaatconferentie van Katowice 2018.

Klimaatconferentie in Chili
UNFCCC - COP 25
UNFCCC logo
UNFCCC logo
Gehouden in Vlag van Chili Chili
Jaar 2019
Data 11 november tot 22 november
Organisator lidstaten bij het Vlag van Verenigde Naties Verenigde Naties klimaatkaderverdrag
Edities
Vorige editie Katowice 2018 - COP24
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

OrganisatieBewerken

Aanvankelijk zou COP25 doorgaan in Brazilië. Nog begin november 2018 bevestigde het Braziliaanse Ministerie van Milieu “dat de kandidatuur de leidende rol van Brazilië in kwesties van duurzame ontwikkeling bevestigde, vooral met betrekking tot klimaatverandering, en de consensus weerspiegelde van de Braziliaanse samenleving over het belang en de urgentie van acties die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering”. Nauwelijks veertien dagen later liet het Ministerie van Buitenlandse Zaken echter weten dat de kandidatuur “om budgettaire redenen” werd ingetrokken. Critici betreurden de terugtrekking, en wezen op het verband met de nieuwe regering onder de klimaatsceptische president Jair Bolsonaro.[1][2][3] Reeds tijdens de conferentie in Katowice overwoog Chili zich kandidaat te stellen, en dat werd op 14 december 2018 bevestigd door president Piñera.[4] In de aanloop zal in oktober 2019 een “pre-COP25” gehouden worden in Costa Rica, dat in principe ook kandidaat-gastland was, maar daar om financiële redenen van afzag.[5]


Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:verwoestijning · zeespiegelstijging · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · waterschaarste · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie Chili 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:adaptatie · BECCS · CO2-afvang en -opslag · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · geo-engineering · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · koolstofput · koolstoftaks · mitigatie
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma‎ · Sigmaplan · Energiebox · Klimaatbos · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Energieakkoord voor duurzame groei · Green New Deal
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag / Warmetruiendag · Earth Hour · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever