Hoofdmenu openen

Kleopas is een van de twee leerlingen aan wie de opgestane Jezus verscheen toen ze op weg waren naar Emmaüs (de Emmaüsgangers, Lucas 24:18).

Zijn naam is een korte vorm van Kleopatros, een veelvoorkomende Hellenistische naam die "zoon van een beroemde vader" betekent.

In Johannes 19:25 komt een Klopas voor; dit is waarschijnlijk iemand anders.

Op basis van de verwantschap tussen de namen Klopas (Aramees: Chalpaj) en Alfeüs (de Hebreeuwse letter chet wordt in het Grieks (LXX) wel vaker met een alpha weergegeven), gaan sommigen ervan uit dat Kl(e)opas dezelfde is als Alfeüs. Dan zou hij de vader zijn van de discipel Jakobus (zoon van Alfeüs), Jakobus de jongere. Zijn vrouw Maria "de vrouw van Kl(e)opas" zou daarmee de moeder zijn van Jakobus, de zoon van Alfeüs die in Marcus 15:40; 16:1 en Lucas 24:10 genoemd wordt.

Simeon van Jeruzalem, de tweede bisschop van Jeruzalem, was de zoon van een Kleopas, maar het is niet duidelijk van welke.