Klein Begijnhof Mechelen

Het Klein Begijnhof is een hof in het centrum van de Belgische stad Mechelen. Dit eerste begijnhof van Mechelen dateert uit de 13e eeuw. Later komt er een begijnhof buiten de stadsmuren, maar oude en gebrekkige begijnen blijven hier wonen. Drie toegangspoorten sloten in die tijd het pleintje af maar zijn nu verdwenen. Het Klein Begijnhof werd als eerste 'herwaarderingsgebied' in Vlaanderen opgeknapt.