Klasse van de kapvlaktegemeenschappen

klasse van plantengemeenschappen

De klasse van de kapvlaktegemeenschappen (Epilobietea angustifolii) is een klasse van plantengemeenschappen die typisch zijn voor droge, betrekkelijk voedselarme standplaatsen in bosgebieden waarin door kap, brand of windworp de boomlaag plots verdwijnt. De begroeiingen uit de klasse kennen hun optimum op kapvlaktes.

Klasse van de kapvlaktegemeenschappen
Kapvlakte met wilgenroosje
Kapvlakte met wilgenroosje
Syntaxonomische indeling
Klasse
Epilobietea angustifolii
Tx. & Prsg in Tx., 1950
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Deze vegetaties zijn herkenbaar aan hun hoog opschietende pioniersvegetatie, met overwegend roze en gele bloemen.

Naamgeving en coderingBewerken

  • Frans: Coupes, clairières sur sols neutro-basophiles
  • Duits: Weidenröschen-Waldlichtungsfluren
  • Engels: Acid-nitrophilous woodland edge and clearing communities
  • Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r35
  • Natura 2000-code: 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

De wetenschappelijke naam Epilobietea angustifolii is afgeleid van een synoniem van de botanische naam van de klassekensoort wilgenroosje (Chamerion angustifolium, synoniem: Epilobium angustifolium).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de kapvlaktegemeenschappen omvatten open, kruidachtige begroeiingen van tijdelijke aard in bosgebieden op voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vochtige bodems. Ze ontstaan door plotse, ingrijpende gebeurtenissen met een sterke toename van de lichtinval en de temperatuur tot gevolg, waardoor de humus sneller mineraliseert en de voedselrijkdom plaatselijk stijgt.

Buiten bosgebieden kunnen we deze gemeenschappen ook terugvinden op plaatsen waar door het inwaaien van meststoffen de voedselrijkdom plaatselijk toeneemt, zoals op de overgang van akkers naar heide of van akkers naar duinvalleien.

In Nederland en Vlaanderen omvat deze klasse slechts één verbond met één associatie van plantengemeenschappen.

Ontstaan en evolutieBewerken

Kapvlaktegemeenschappen ontstaan door bijvoorbeeld het kappen van een bos, bosbranden of windworp. Deze gemeenschappen ontwikkelen zich zeer snel, en evolueren binnen enkele jaren spontaan verder in gemeenschappen gedomineerd door grassen, door bramen (struwelen van de brummel-klasse) of doornstruwelen (klasse van de doornstruwelen).

Op termijn zullen deze verder evolueren naar het oorspronkelijke bostype.

Niet overal zullen dergelijke gebeurtenissen leiden tot de vorming kapvlaktegemeenschappen; op plaatsen waar reeds een hoge voedselrijkdom aanwezig is, zullen eerder vegetaties van de klasse van de nitrofiele zomen ontstaan, terwijl op zeer natte standplaatsen waarschijnlijk gemeenschappen uit de klasse van de natte strooiselruigten gaan optreden.

VegetatiestructuurBewerken

Deze klasse wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een boomlaag, met uitzondering van een enkele overblijver. Ook een struiklaag is meestal afwezig, tenzij in de vorm van braamstruiken en jonge loof- of naaldbomen.

De kruidlaag is dominant en bepaalt het beeld. Ze bestaat dikwijls uit hoog opschietende, licht- en warmteminnende pioniersoorten, meestal met opvallende roze of gele bloemen; wilgenroosje, boskruiskruid en vingerhoedskruid zijn karakteristieke soorten. Het zijn meestal planten die zich door lichte, pluizige zaden zeer ver kunnen verspreiden, of die reeds voordien in bermen en bosranden aanwezig waren.

Onderliggende syntaxa in Nederland en VlaanderenBewerken

De klasse van de kapvlaktegemeenschappen wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door maar één associatie.

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

 
Wilgenroosje
 
Boskruiskruid

Deze klasse heeft voor Nederland en Vlaanderen geen specifieke kensoorten, alhoewel wilgenroosje en boskruiskruid meestal wel aanwezig zijn.

Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
Boomlaag
Struiklaag
Kruidlaag
wilgenroosje Epilobium angustifolium
boskruiskruid Senecio sylvaticus
vingerhoedskruid Digitalis purpurea
bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum
Moslaag

Biologische WaarderingskaartBewerken

In de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze associatie opgenomen als kapvlakte (se).

Deze vegetatietypes staan alle gewaardeerd als 'Biologisch waardevol'.

Kapvlaktes worden in de BWK gekenmerkt als vlaktes zonder enige vegetatie tot en met een jong struweel, waarvan de soortensamenstelling afhankelijk is van het aanvankelijke bostype. In de praktijk gaat het daarbij dikwijls om gekapte populierenaanplant.

Zie ookBewerken

Zie de categorie Epilobietea angustifolii van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.