Klasse van de berkenbroekbossen

klasse van plantengemeenschappen

De klasse van de berkenbroekbossen (Vaccinio-Betuletea pubescentis) is een klasse van open, lage bosgemeenschappen die voorkomt op natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en voedselarm regenwater beschikbaar is.

Klasse van de berkenbroekbossen
Klasse van de berkenbroekbossen met zachte berk en Vaccinium-soorten
Klasse van de berkenbroekbossen met zachte berk en Vaccinium-soorten
Syntaxonomische indeling
Klasse
Vaccinio-Betuletea pubescentis
Stortenelder, Hommel et De Waal, 1998
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

De wetenschappelijke naam Vaccinio-Betuletea pubescentis is afgeleid van de botanische namen van enkele belangrijke soorten binnen deze klasse, de bosbessen (Vaccinium sp.) en de dominante kensoort, de zachte berk (Betula pubescens).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de berkenbroekbossen omvat plantengemeenschappen van natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en voedselarm water beschikbaar is, vooral afkomstig van neerslag.

Berkenbroekbossen ontstaan spontaan aan de randen van hoogveenvegetaties en vormen de overgang naar drogere bosvegetaties. In het hoogveen vormen ze een indicator voor verdroging en verruiging van het veen.

In laagveengebieden vinden we berkenbroekbossen op de oevers en op kraggen van diepe laagveenplassen. Ze vormen daar het eindstadium van de natuurlijke successie.

StructuurBewerken

Deze klasse wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een zeer open en laagblijvende bosvegetatie met een vrij karige boom- en de struiklaag. Vooral de zachte berk is in deze klasse een steeds terugkomende soort, soms zelfs de enige boom die zich in dergelijk milieu kan handhaven.

In de kruidlaag zijn ofwel dwergstruiken met vooral soorten uit de heidefamilie dominant, ofwel grassen als het pijpenstrootje en andere grasachtige planten.

In de moslaag spelen veenmossoorten een zeer belangrijke rol.

Onderliggende syntaxa in Nederland en VlaanderenBewerken

De klasse van de berkenbroekbossen wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door maar één orde met één verbond. In totaal kent de klasse in Nederland Vlaanderen twee associaties, één derivaatgemeenschap en één rompgemeenschap.

  • Derivaatgemeenschap van appelbes (DG Aronia ×prunifolia-[Betulion pubescentis])
  • Rompgemeenschap van wilde gagel (RG Myrica gale-[Betulion pubescentis])

Soortensamenstelling in Nederland en VlaanderenBewerken

 
Zachte berk
 
Sporkehout
 
Gewone dophei
 
Gerafeld veenmos

Deze klasse heeft voor Nederland en Vlaanderen als belangrijkste ken- en begeleidende soorten:

Boomlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
kK 100% Zachte berk Betula pubescens
>40% Zomereik Quercus robur
0%>40% Grove den Pinus sylvestris
Struiklaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
>50% Sporkehout Rhamnus frangula
>30% Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
Kruidlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
0%>80% Gewone dophei Erica tetralix
0%>30% Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus
40%>90% Pijpenstrootje Molinia caerulea
Moslaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
kK <10% Gerafeld veenmos Sphagnum girgensohnii

Zie ookBewerken

Zie de categorie Vaccinio-Betuletea pubescentis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.