Kinase is een groep enzymen die een fosfaatgroep kan aanbrengen op een ander eiwit of een ander molecuul (fosforylering), terwijl een fosfatase een dergelijke groep kan verwijderen (defosforylering). Een kinase verbruikt bij deze katalysatiereactie kinetische energie, vandaar de naam kinase.

Vaak wordt door zo'n fosforylering of defosforylering het doeleiwit geactiveerd of gedeactiveerd. Deze schakelfunctie kan zo chemische reacties in de cel aansturen en vormt een belangrijke factor in de celinterne signaaltransductie.

De naam van een kinase is afhankelijk van de plaats waar een fosfaat door het kinase wordt geplaatst: zo brengt een tyrosinekinase een fosforgroep op een tyrosine-residu in een doeleiwit aan.

Kinasen kunnen zeer selectief zijn. Slechts bij een enkele structuur van een bepaald doeleiwit kan een specifiek atoom worden gefosforyleerd door een bepaald kinase.

Alleen tyrosine, serine en threonine kunnen gefosforyleerd worden, dit door de vrije hydroxy(OH)-groepen in het aminozuur.

De fosfaatgroep die wordt gebruikt door een kinase is vaak afkomstig van een molecuul ATP. Bij de overdracht is altijd een overgangsmetaal-ion betrokken.

Zie ook

bewerken