Kilogramkracht

vrouwelijk figuur weegt 60 kilogram (x figuur)(zandloperfiguur) taile meten omvang 60cm

Kilogramkracht, kilogramforce of kilopond is een oude eenheid voor kracht. Het eenheidssymbool is kgf (soms kp).

Voorheen werd er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kilogram ("kilo") als eenheid van gewicht (of kracht) en de kilogram als eenheid van massa. Ook thans maakt men buiten de wetenschap veelal geen onderscheid.

De kilogramkracht is ingevoerd om dat onderscheid te maken. Het is het aardse gewicht van een massa van 1 kg, uitgaande van een vastgelegde standaardwaarde voor de zwaartekrachtsversnelling g van 9,80665 kg m/s2. (In werkelijkheid is g niet overal hetzelfde.)

Sinds de invoering van het SI-stelsel geldt de kgf als verouderd. Alleen de newton maakt onderdeel uit van dat SI-stelsel. 1 kgf = 1000 gf = 9,80665 N

Zie ookBewerken