Een kieskoning is een gekozen koning. Er zijn meerdere voorbeelden bekend van constituties waarin de koning wordt of werd gekozen.

Kieskoningen in de 21e eeuw Bewerken

Vaticaanstad
De paus is een koning en de kardinalen die hem kiezen zijn zijn kroonprinsen.
Maleisië
De sultans van de monarchieën die samen Maleisië vormen, kiezen de "hoogste regeerder" of Yang di-Pertuan Agong, die gewoonlijk de koning of koningin wordt genoemd.

Kieskoningen in het verleden Bewerken

Het Heilige Roomse Rijk
De keurvorsten kozen een Rooms Koning die tot Keizer van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie kon worden gekroond.
Polen
Van 1572 tot 1795 kozen de Polen op hun Poolse landdag een koning wanneer de troon vacant was.[1]
Sparta
In de oudheid kozen de Spartanen twee koningen.