Kiescollegeverkiezing

Een kiescollegeverkiezing is een verkiezing waarbij de leden van een Kiescollege voor de Eerste Kamer in een openbaar lichaam van Caribisch Nederland worden gekozen.

Kiescollegeverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden, waarbij de leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van het openbaar lichaam worden gekozen. De verkiezingen vinden op dezelfde dag plaats als de Eilandsraadsverkiezingen in Caribisch Nederland en de Provinciale Statenverkiezingen in het Europese deel van Nederland.[1]

In 2019 worden voor het eerst via de kiescolleges de leden voor de Eerste Kamer gekozen (0,11 zetels) namens Caribisch Nederland, omdat daar geen provincie is. Deze kiescolleges vervullen die rol.

KiesgerechtigdheidBewerken

Ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit hebben actief en passief kiesrecht. De minimale kiesleeftijd ligt, net als voor alle andere Nederlandse volksvertegenwoordigende organen, op 18 jaar.