Kaukasisch ras

De term Kaukasisch ras is een verouderde antropologische term, die werd gebruikt om het algemene fysieke type van (een deel van) de oorspronkelijke bevolking van Europa, Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika, West-Azië, Centraal-Azië en Zuid-Azië aan te duiden.[1] In het verleden werd de term gebruikt om vele volken te beschrijven uit deze regio's, zonder onderscheid te maken naar de huidskleur.

De term werd geïntroduceerd door de Duitse filosoof Christoph Meiners in zijn Grundriß der Geschichte der Menschheit (1785), en vond verdere verspreiding door de werken van de Duitse antropoloog Johann Friedrich Blumenbach, die de term varietas Caucasia ("Kaukasische variëteit") (1795) gebruikte.[2] Hij noemde de groep naar de volkeren uit de Kaukasus, die hij beschouwde als het archetype van de indeling.[3] Hij baseerde zijn indeling van het Kaukasisch ras vooral op schedelleer na zich te hebben gerealiseerd dat er meer raciale verschillen waren dan pigmentatie van de huid. Het Kaukasisch ras werd doorgaans weer onderverdeeld in drie groepen gebaseerd op etnolinguïstiek, met de benamingen Arisch, Semitisch en Hamitisch. Het Kaukasisch ras behoorde volgens de verouderde rassentheorieën naast mongoloïde en negroïde tot de drie grote rassen.

In de Verenigde Staten wordt de term Caucasian nog steeds gebruikt, voornamelijk als synoniem voor blank of Europees, zoals gedefinieerd door de overheid.

Zie ookBewerken