Katholieke Kerk in India

De Katholieke Kerk in India maakt deel uit van de wereldwijde Katholieke Kerk, onder het leiderschap van de paus en de Curie.

India
Moeder Teresa

Er zijn meer dan 17,3 miljoen katholieken in India (ongeveer 1,4 % van de bevolking) en de Katholieke Kerk vertegenwoordigt de grootste groep christenen in India. Ze behoren tot 3 ritussen.

Alle bisschoppen in India vormen samen de bisschoppenconferentie van India, die opgericht werd in 1944. De Heilige Stoel is in India vertegenwoordigd door een apostolisch nuntius. De diplomatieke missie werd opgericht als de apostolische delegatie in Oost-Indië in 1881. Het werd in 1948 verhoogd tot een internuntiatuur en in 1967 tot een apostolische nuntiatuur.

Apostolisch nuntius voor India is sinds 13 maart 2021 aartsbisschop Leopoldo Girelli, die tevens nuntius is voor Nepal.

Geschiedenis bewerken

Het christendom deed reeds vrij spoedig na zijn ontstaan zijn intrede in India. Volgens de Thomaschristenen in Zuid-India zou de apostel Thomas zelf het Evangelie in India hebben gepredikt; in elk geval moeten er zeker reeds tegen het einde van de 3e eeuw christelijke gemeenschappen in India hebben bestaan. Later kwamen nestoriaanse zendelingen en in de 14e tot 16e eeuw katholieke missionarissen.

De Thomaschristenen (Syro-Malabaren) ondergingen in de 16e eeuw Latijnse invloeden, maar hebben sedert 1896 bisschoppen van hun eigen ritus. Syro-Malankaren worden genoemd naar de jakobieten, die in 1930 tot de Katholieke Kerk overgingen; ook zij hebben een eigen hiërarchie. Latijnse missionarissen maakten in de 16e eeuw Goa (bisdom in 1534) tot het middelpunt van de missionering in de Portugese bezittingen en in de kuststreken. Franciscus Xaverius bracht het werk tot bloei. R. de Nobili (1577 - 1656) wendde zich in de Madura-missie in het bijzonder tot de brahmanen.

Bisdommen bewerken

 
Kerkprovincies en bisdommen in India
 
Basiliek in Velankanni
 
Basiliek in Chennai
 
Syro-Malabar katholieke kerk in Arakuzha, Kerala

India is onderverdeeld in 29 aartsbisdommen en 128 bisdommen. Hiervan volgen 127 de Latijnse ritus, 25 de Oost-Syrische ritus (verenigd in de Syro-Malabar-Katholieke Kerk) en 5 de West-Syrische of Antiocheense ritus (verenigd in de Syro-Malankara-Katholieke Kerk).

Kerkprovincie Agra bewerken

Kerkprovincie Bangalore bewerken

Kerkprovincie Bhopal bewerken

Kerkprovincie Bombay bewerken

Kerkprovincie Calcutta bewerken

Kerkprovincie Cuttack-Bhubaneswar bewerken

Kerkprovincie Delhi bewerken

Kerkprovincie Gandhinagar bewerken

Kerkprovincie Goa en Damão bewerken

Kerkprovincie Guwahati bewerken

Kerkprovincie Hyderabad bewerken

Kerkprovincie Imphal bewerken

Kerkprovincie Madras-Mylapore bewerken

Kerkprovincie Madurai bewerken

Kerkprovincie Nagpur bewerken

Kerkprovincie Patna bewerken

Kerkprovincie Pondicherry-Cuddalore bewerken

Kerkprovincie Raipur bewerken

Kerkprovincie Ranchi bewerken

Kerkprovincie Shillong bewerken

Kerkprovincie Trivandrum bewerken

Kerkprovincie Verapoly bewerken

Kerkprovincie Visakhapatnam bewerken