Katenspek

gekookt en daarna gerookt spek

Katenspek is gekookt en daarna gerookt doorregen spek uit de buikstreek van een varken.

Erwtensoep met roggebrood en katenspek

De naam katenspek verwijst naar de katen waarin het spek te drogen werd gehangen. Dit gebeurde met name in Duitsland. Het Duitse 'Kate'[1] is de eenvoudige woning (hut, schuurtje, stulp) van een dagloner. Vergelijk ook met de Nederlandse woorden 'keet' (bouwkeet) en 'keute' (als in keuterboer). Dagloners konden zich de luxe van vers vlees zelden veroorloven. In hun stulp hing gerookt spek.

Zie ookBewerken