Kanton Westerlo

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Westerlo is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakkelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton WesterloBewerken

Het gerechtelijk kanton Westerlo is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout en Laakdal. Het is gevestigd in het voormalige rijkswachtgebouw aan het Bistplein 13 in Westerlo.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Westerlo Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Westerlo
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

KieskantonBewerken

Het kieskanton Westerlo ligt in het provinciedistrict Herentals, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout en Laakdal en bestaat uit 59 stembureaus.

StructuurBewerken

Westerlo Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Turnhout Westerlo, Herselt,
Hulshout en Laakdal
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Herentals Westerlo Westerlo, Herselt,
Hulshout en Laakdal
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 46.389 stemgerechtigden, in 2004 47.995 en in 2009 nam dit aantal toe tot 50.244. Hiervan brachten respectievelijk 43.598(1999), 44.963 (2004) en 46.660 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
sp.a-SPIRIT x 13,32% x
SP/sp.a 9,70% x 10,88%
SLP x x 0,70%
VU-iD21 15,86% x x
CD&V-N-VA x 33,08% x
CVP/CD&V 29,22% x 29,11%
N-VA x x 15,98%
VLD-VIVANT x 17,18% x
VLD/Open Vld 16,24% x 10,48%
Vivant 1,66% x x
Agalev/Groen! 10,46% 6,41% 5,08%
Vlaams Blok/Vlaams Belang 14,73% 28,45% 18,42%
LDD x x 7,57%
PVDA 0,59% 0,53% 0,83%
Andere Partijen 1,54% 1,03% 0,95%
Blanco of Ongeldig 6,51% 7,70% 7,83%
  Zie ook: provinciedistrict Herentals voor verkiezingsuitslagen provincieraad