Kanton Vilvoorde

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Vilvoorde is een kanton in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton VilvoordeBewerken

Vilvoorde is een gerechtelijk kanton met zetel in Vilvoorde dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement Brussel.[1]

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de stad Vilvoorde en de gemeenten Kampenhout en Machelen en Zemst.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton VilvoordeBewerken

Het kieskanton Vilvoorde ligt in het provinciedistrict Vilvoorde, het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en de kieskring Vlaams-Brabant. Het omvat de gemeenten Kampenhout, Machelen, Vilvoorde en Zemst en bestaat uit 71 stembureaus.[2]

StructuurBewerken

Vilvoorde Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Kampenhout, Machelen,
Vilvoorde en Zemst
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde
Kampenhout, Machelen,
Vilvoorde en Zemst
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Vilvoorde voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen