Kanton Leuven

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Leuven is een kanton in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en het gelijknamige arrondissement Leuven. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen drie vredegerechten georganiseerd worden die bevoegd zijn voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijke kantons Leuven

bewerken

Leuven bestaat uit drie gerechtelijke kantons die elk een vredegerecht inrichten en gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement Leuven.[1]

  • Leuven 1: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijnen van de Grote Markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven. Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Herent en Kortenberg.
  • Leuven 2: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven. Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Bierbeek, Holsbeek en Oud-Heverlee.
  • Leuven 3: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven. Daarnaast is het bevoegd voor de gemeenten Bertem, Huldenberg en Tervuren.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton Leuven

bewerken

Het kieskanton Leuven vormt zelfstandig het provinciedistrict Leuven en is gelegen in het kiesarrondissement Leuven en de kieskring Vlaams-Brabant. Het beslaat de stad Leuven en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee en Tervuren[2] en bestaat uit 164 stembureaus.

Structuur

bewerken
Leuven Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Vlaams-Brabant Leuven Bertem, Bierbeek, Herent,
Huldenberg, Kortenberg,
Oud-Heverlee en Tervuren
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Vlaams-Brabant Leuven Leuven Leuven Bertem, Bierbeek, Herent,
Huldenberg, Kortenberg,
Oud-Heverlee en Tervuren
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Geschiedenis

bewerken

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 13 van de 32 zetels van het kiesarrondissement Leuven toegewezen (voorheen 15 van de 38). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961

bewerken
Partij 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4] 2012[5]
Stemmen     |     Zetels % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 7 % 7 % 13 % 15 % 15 % 13
CVP-PSC1/ CVP2/ CD&V3 45,291 3 39,631 2 30,591 2 29,962 2 33,432 2 39,372 2 39,602 4 28,562 2 34,212 3 31,042 2 23,492 2 26,422 4 20,782 4 - 17,333 2
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - - 27,96 4 -
N-VA - - - - - - - - - - - - - - 25,88 3
Volksunie1/ VU2/ VU&ID3 3,441 0 6,902 0 13,331 1 15,551 1 16,092 1 17,042 1 10,942 0 15,802 1 12,612 1 13,292 1 10,622 1 8,022 1 8,843 1 - -
Liberale1/ PVV-PLP2/ PVV3/ VLD4/ VLD-VIVANT5/ Open Vld6 15,661 1 24,082 2 26,312 2 21,093 1 20,633 1 15,553 1 19,443 1 21,193 1 16,553 1 17,553 2 17,383 1 16,344 2 22,414 4 16,835 3 12,844 3
Vivant - - - - - - - - - - - - 1,78 0 - -
UF - - - - - - - - - - - 2,56 0 2,05 0 2,57 0 1,96 0
Socialist1/ PSB-BSP2/BSP3/ SP4/ sp.a-spirit5/ sp.a6 34,431 2 27,382 2 26,583 1 25,373 2 22,773 2 21,303 2 21,093 1 18,704 2 21,084 1 21,324 1 24,264 2 22,304 3 17,874 3 22,985 4 16,646 2
Agalev1/ Groen!2/ Groen3 - - - - - - - 6,131 0 10,941 1 12,561 1 13,451 1 13,011 2 16,101 2 13,812 2 16,623 2
Communist1/ KPB-PCB2/ KPB3 0,881 0 1,561 0 1,532 0 - - 1,883 0 3,372 0 1,792 0 - - - - - - -
AMADA1/ PVDA-PTB2/ PVDA3/ PVDA+4 - - - - - 1,111 0 1,531 0 0,782 0 - - 0,663 0 0,923 0 0,713 0 0,914 0 2,204 0
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - 3,151 0 1,171 0 2,331 0 2,611 0 8,731 0 7,441 1 9,471 1 14,932 2 4,782 1
W.O.W. - - - - - - - - - - - 2,04 0 - - -
BKP - - - - 1,95 0 - - - - - - - - - -
PDP - - - - 4,42 0 - - - - - - - - - -
REGEBO - - - - - - - - - - 1,42 0 - - - -
Piratenpartij - - - - - - - - - - - - - - 1,08 0
Anderen(*) 0,30 0 0,45 0 1,66 0 8,03 0 0,72 3,76 0 0,89 0 5,89 0 2,28 1,63 - 0,96 - - 0,62
Opkomst 93,35 92,85 91,86 91,07 92,84 90,13
Blanco/ongeldig 6,58 7,38 7,36 7,94 8,19 6,34 9,05 - 7,59 6,45 6,9 6,49 4,29 5,46 5,06

(*) 1961: UNI/NUO (0,30%) / 1965: VFD (0,45%) / 1971: Brabantse Belangen (3,45%), FDF (3,28%), BCP (1,30%) / 1974: PMO (1,66%) / 1977: FDF (3,76%) / 1978: LSDP (0,89%) / 1981: RAD-UDRT (2,42%), FDF (1,90%), ECOLOS (1,57%) / 1985: RAD-UDRT, PTB-PVDA, SEP, POS/SAP / 1987: PVDA/PTB SAP/POS / 1994: UNIE, VVP NWP / 2012: Belg-Unie, VCD