Kanton Kortrijk

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Kortrijk is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het gelijknamige arrondissement Kortrijk. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen twee vredegerechten georganiseerd worden die bevoegd zijn voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijke kantons KortrijkBewerken

Kortrijk bestaat uit twee gerechtelijke kantons die elk een vredegerecht inrichten en gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.[1]

  • Kortrijk 1: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Kortrijk ten noorden van de E17 en voor de gemeente Kuurne. De huidige vrederechter van het eerste Kanton Kortrijk is mevrouw Goedele Vandenbulcke (Koninklijk besluit van 5 december 2012).
  • Kortrijk 2: Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor het gedeelte van de stad Kortrijk ten zuiden van de E17 en de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem. De huidige vrederechter van het tweede kanton Kortrijk is de heer Christophe Robbe (Koninklijk besluit van 30 december 2009).

Beide vredegerechten zijn gevestigd in de Beheerstraat 41 in 8500 Kortrijk.

De vrederechter is bevoegd bij kleine betwistingen of invorderingen (tot 5000 euro), huurgeschillen, voogdij, bewindvoering over onbekwaam verklaarde meerderjarigen, appartementseigendom, burenhinder, erfdienstbaarheden ...

Kortrijk 1-2 Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincies Arrondissementen Kantons
Gebied   Europese Unie   België Gent   West-Vlaanderen West-Vlaanderen Kortrijk 1-2
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton KortrijkBewerken

Het kieskanton Kortrijk ligt in het provinciedistrict Kortrijk, het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper en de kieskring West-Vlaanderen. Het beslaat de gemeenten Kortrijk, Anzegem, Kuurne, Lendelede en Zwevegem[2] en bestaat uit 99 stembureaus.

StructuurBewerken

Kortrijk Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk, Anzegem,
Kuurne, Lendelede
en Zwevegem
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring West-Vlaanderen Kortrijk-Ieper Kortrijk Kortrijk Kortrijk, Anzegem,
Kuurne, Lendelede
en Zwevegem
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Kortrijk voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen