Kanton Diksmuide

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Diksmuide is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het gelijknamig arrondissement Diksmuide. Het is de bestuurslaag boven die van de steden Diksmuide en Lo-Reninge en de gemeenten Houthulst, Koekelare en Kortemark, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten.

Gerechtelijk kanton DiksmuideBewerken

Diksmuide is een gerechtelijk kanton met zetel in Diksmuide dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.[1]

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de steden Diksmuide en Lo-Reninge en de gemeenten Houthulst, Koekelare en Kortemark. De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Diksmuide Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Gent   West-Vlaanderen West-Vlaanderen Diksmuide
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton DiksmuideBewerken

Het kieskanton Diksmuide ligt in het provinciedistrict Veurne-Diksmuide, het kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide en de kieskring West-Vlaanderen. Het omvat de steden Diksmuide en Lo-Reninge en de gemeenten Houthulst, Koekelare en Kortemark en bestaat uit 23 stembureaus.[2]

Diksmuide Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   West-Vlaanderen Diksmuide Diksmuide, Lo-Reninge,
Houthulst, Koekelare
en Kortemark
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring West-Vlaanderen Oostende-Veurne-Diksmuide Veurne-Diksmuide Diksmuide Diksmuide, Lo-Reninge,
Houthulst, Koekelare
en Kortemark
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Veurne-Diksmuide voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen