Kanton Borgloon

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Borgloon is een kieskanton in de provincie Limburg en het arrondissement Tongeren. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten. Tot 2017 was het ook een gerechtelijk kanton waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten.

Er is ook een politiezone genaamd Kanton Borgloon waarvan het grondgebied overeen komt met het kieskanton en het vroegere gerechtelijk kanton.

Gerechtelijk kanton BorgloonBewerken

Het gerechtelijk kanton Borgloon was gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Borgloon, Alken, Heers, Kortessem en Wellen. Het was gevestigd in de Graethempoort 30c te Borgloon. Die gemeenten behoren nu tot het gerechtelijk kanton Tongeren.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...

Borgloon Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Limburg Limburg Borgloon
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton BorgloonBewerken

Het kieskanton Borgloon ligt in het provinciedistrict Sint-Truiden (sinds 2012), het kiesarrondissement Limburg en ten slotte de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Borgloon, Alken, Heers, Kortessem & Wellen en bestaat uit 19 stembureaus. Tot 2006 vormde het tegelijkertijd het provinciedistrict Borgloon. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007[1] werd dit district, samen met het provinciedistrict Herk-de-Stad toegevoegd aan het provinciedistrict Sint-Truiden in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011.[2] Als nieuwe norm werd immers gesteld dat een district minstens zes zetels moest vertegenwoordigen. Vermits het district Borgloon alleen niet de norm van zes zou halen, werden deze districten samengevoegd.

StructuurBewerken

Borgloon Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Limburg Hasselt Borgloon, Alken, Heers,
Kortessem & Wellen
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Limburg Hasselt-Tongeren-Maaseik Sint-Truiden Borgloon Borgloon, Alken, Heers,
Kortessem & Wellen
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006Bewerken

Partij 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4]
Stemmen     |     Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
CVP 60,32 2 52,16 2 47,29 2 46,54 2 45,58 2 45,67 2 44,34 2 37,38 2 33,27 2 31,86 1 27,25 1 24,89 1 24,64 2 -
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - - 25,99 2
Volksunie1/VU2/VU&ID3 1,661 0 3,532 0 5,902 0 8,122 0 7,272 0 7,472 0 6,722 0 8,592 0 5,892 0 6,852 1 5,642 0 2,462 0 3,793 0 -
Liberale1/PVV2 17,721 1 20,292 1 25,542 1 19,632 1 22,042 1 22,762 1 25,292 1 30,542 1 27,422 1 27,552 1 34,872 2 - - -
VLD - - - - - - - - - - - 39,06 2 33,87 1 -
VLD-VIVANT - - - - - - - - - - - - - 28,72 1
Socialist1/BSP2/SP3 20,301 1 24,022 1 21,272 1 25,712 1 25,112 1 24,102 1 23,652 1 23,493 1 26,433 1 27,393 1 24,503 1 21,493 1 20,453 1 -
sp.a-spirit - - - - - - - - - - - - - 25,11 1
AGALEV1/Groen!2 - - - - - - - - 6,341 0 5,731 0 7,741 0 6,391 0 6,711 0 5,742 0
PVDA - - - - - - - - - - - 0,36 0 0,53 0 -
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - - 0,651 0 0,611 0 - 4,721 0 10,021 0 14,442 0
W.O.W. - - - - - - - - - - - 0,63 0 - -
Opkomst 100 97,59 97,03 96,59 96,33 96,79 96,66 97,56
Blanco/ongeldig 5,23 7,11 6,59 8,28 7,76 6,99 7,79 7,46 6,7 6,46 6,51 6,34 5,61 4,82
  Zie ook: provinciedistrict Sint-Truiden voor verkiezingsuitslagen vanaf 2012