Kanton Antwerpen

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Antwerpen is een kanton in de Belgische provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het komt qua grondgebied overeen met het provinciedistrict Antwerpen. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen twaalf vredegerechten georganiseerd worden die bevoegd zijn voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Nieuw Antwerps gerechtsgebouw

Gerechtelijke kantons Antwerpen

bewerken

Antwerpen is verdeeld over elf gerechtelijke kantons in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Elk kanton heeft een vredegerecht en bestaat uit een deel van de stad Antwerpen, soms aangevuld met enkele randgemeenten.[1]

Verdeling van de stad Antwerpen over gerechtelijke kantons
kanton wijken van het district Antwerpen andere districten andere gemeenten
1e kanton Antwerpen Atheneum-Stuivenberg en de Haven
2e kanton Antwerpen Meir en Bolivarplaats
3e kanton Antwerpen Kiel Hoboken en Wilrijk (noordwestelijk deel)
4e kanton Antwerpen ten oosten van het Centraal Station Borgerhout
5e kanton Antwerpen stadscentrum en Linkeroever Zwijndrecht
6e kanton Antwerpen Stadspark en Harmonie
7e kanton Antwerpen Middelheim Wilrijk (grotendeels) en Berchem (deel intra murus)
kanton Merksem Luchtbal Merksem Schoten en Wijnegem
kanton Deurne Deurne Borsbeek
kanton Kapellen Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel
kanton Kontich Berchem (deel extra muros) Mortsel, Kontich, Edegem, Hove, Lint en Boechout

Indeling tot 2017

bewerken

Antwerpen bestond uit 12 gerechtelijke kantons:

 • Antwerpen 1: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor het gedeelte van het district Antwerpen dat begrensd wordt door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei, de Loosplaats, de Van Eycklei, de Maria-Henriëttalei, de Frankrijklei, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat, de Pothoekstraat, de Kerkstraat en de Provinciestraat.
 • Antwerpen 2: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor het gedeelte van het district Antwerpen dat begrensd wordt door de middellijn van de Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest tussen nrs. 9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat.
 • Antwerpen 3: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor het gedeelte van het district Antwerpen dat begrensd wordt door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest, de Desguinlei, de Jan Van Rijswijcklaan, en de scheidingslijn van de voormalige gemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen tot de Scheldekaaien.
 • Antwerpen 4: Gelegen op de Noorderlaan 117 te Antwerpen en bevoegd voor een deel van het district Antwerpen dat ten noorden ligt van de lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat en de Schijnpoortweg.
 • Antwerpen 5: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor de gemeente Zwijndrecht en een deel van het district Antwerpen dat begrensd wordt door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamse kaai, de Van der Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs 13a en 13b van de Scheldekaaien en de nrs 13b tot 25 van de Scheldekaaien en het stadsdeel Linkeroever.
 • Antwerpen 6: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor een deel van het district Antwerpen dat begrensd wordt door de middellijn van de Desguinlei op haar volle lengte en door de middellijn van de Lange Elzenstraat, de Oude Kerkstraat, de Pyckestraat, de Ballaertstraat, de Isabella Brantstraat, de Teichmannstraat, de Aarschotstraat, de Mechelsesteenweg, de Frankrijklei, de Marie-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Loosplaats en de Plantijn en Moretuslei.
 • Antwerpen 7: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor het district Wilrijk en een deel van het district Antwerpen dat begrensd wordt in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van het district Berchem.
 • Antwerpen 8: Gelegen op de Grote Steenweg 13 te Antwerpen en bevoegd voor de stad Mortsel en het district Berchem. De zetel wordt, vanaf 30 mei 2016, tijdelijk overgebracht naar de zetel van het vredegerecht van Kontich: Mechelsesteenweg 83, 2550 Kontich. (K.B. van 1 mei 2016, B.S. 30.05.2016, blz. 33556)
 • Antwerpen 9: Gelegen op de Bolivarplaats 20 te Antwerpen en bevoegd voor het district Borgerhout en voor een deel van het district Antwerpen dat begrensd wordt door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei, de Provinciestraat, de Kerkstraat, de Pothoekstraat en de Schijnpoortweg. (adreswijziging 1 sept. 2017, voorheen Turnhoutsebaan 92)
 • Antwerpen 10: Gelegen op de Maantjessteenweg 133 te Antwerpen en bevoegd voor het district Merksem en de gemeente Schoten.
 • Antwerpen 11: Gelegen op de Noorderlaan 117 te Antwerpen en bevoegd voor de districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek.
 • Antwerpen 12: Gelegen op het Cogelsplein 46 en bevoegd voor het district Deurne.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Antwerpen 1-12 Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Antwerpen 1-12
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Militiekanton

bewerken

De militiekantons Antwerpen A t.e.m. E werden opgericht bij koninklijk besluit van 10 februari 1817. Ze werden opgeheven en samengevoegd tot het militiekanton Antwerpen ingevolge van de wet van 27 april 1820. Ze droegen respectievelijk het provinciaal volgnummer 1 t.e.m. 5.

In 1994, bij de afschaffing van de verplichte militaire dienstplicht, werd het kanton opgeheven.

Kieskanton Antwerpen

bewerken

Structuur

bewerken

Het kieskanton Antwerpen is identiek aan het provinciedistrict Antwerpen en ligt in het kiesarrondissement Antwerpen en de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Antwerpen en Zwijndrecht en bestaat uit 364 stembureaus.

Antwerpen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Antwerpen   Antwerpen
  Zwijndrecht
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo,
Borgerhout, Deurne, Ekeren,
Hoboken, Merksem en Wilrijk
.
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen
Zwijndrecht
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo,
Borgerhout, Deurne, Ekeren,
Hoboken, Merksem en Wilrijk
.
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen verkiezing Provincieraad

bewerken

Kiesresultaten van 1946 tot 2018

bewerken
Partij of kartel 1946 1949 1950 1958 1961 1965 1968 1971 1974 1977
% Stemmen   |   Zetels % 25 % 22 % 22 % 22 % 22 % 18 % 19 % 19 % 16 % 16
CVP 40,75 10 36,93 8 45 10 38,41 9 33,52 8 26,76 5 21,48 4 22,57 4 26,27 5 30,89 5
Lib.Partij1 / PVV2 9,761 2 17,431 4 11,801 3 11,541 2 11,521 2 16,992 3 16,292 3 13,672 3 13,962 2 11,412 2
BSP 43,39 11 34,07 8 38,56 8 43,68 10 43,70 10 36,57 8 38,18 7 36,91 7 33,67 5 33,97 5
KPB / KP 4,69 1 5,90 1 4,30 1 2,42 0 3,15 1 5,44 0 4,47 1 4,87 1 4,47 1 3,27 0
Volksunie - - - 3,60 1 6,62 1 13,74 2 18,90 4 20,39 4 18,60 3 17,08
Agalev - - - - - - - - - 0,63 0
AMADA - - - - - - - - - 2,44 0
Anderen* 1,41 5,68 1 0,33 0,36 1,48 0,50 0,68 1,59 3,04 0,33
Opkomst
Blanco/ongeldig 4,27 4,25 4,27 6,37 6,51 7,94 7,66 5,65

(*) 1946: UDB (0,40%), Andere (1,01%) / 1949: (5,68%) / 1950 Andere (0,33%) / 1958: Andere (0,36%) / 1961: NB (0,71%), Zelfstandig (0,69%), Progr. Front (0,08%) / 2018: D-SA (1,1%), Be.One (0,4%), USE (0,1%)

Partij of kartel 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[2] 2006[3] 2012[4] 2018
% Stemmen   |   Zetels % 16 % 16 % 30 % 30 % 30 % 25 % 24 % 24 % 21 % 20
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 30,551 5 21,021 4 23,391 8 20,491 7 14,821 5 13,091 4 11,471 3 13,302 3 5,853 2 10,53 2
PVV1 / VLD2 / VLD-Vivant3 / Open Vld4 14,391 2 17,211 3 14,171 4 14,261 4 14,151 4 12,902 3 18,212 5 12,303 3 7,834 1 7,94 1
BSP1 / SP2 / sp.a-spirit3 / sp.a4 31,231 6 28,242 4 27,502 8 27,062 9 19,752 7 19,192 5 17,432 4 29,613 8 18,574 4 8,34 2
AMADA1 / PVDA2 / PVDA+3 3,611 0 3,332 0 3,502 1 2,672 1 1,622 0 2,152 0 1,742 0 2,083 0 8,103 2 5,52 1
Agalev1 / Groen!2 / Groen3 1,311 0 6,311 1 9,801 3 11,341 3 11,471 3 11,721 3 12,731 3 7,632 2 12,202 2 15,93 3
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 3,661 0 4,611 1 6,591 2 10,271 3 29,001 9 25,451 7 31,721 8 33,952 8 11,612 2 13,12 3
N-VA - - - - - - - - 34,69 8 36,3 8
Piratenpartij - - - - - - - - 1,10 0 1,1 0
Volksunie1 / VU&ID2 9,71 2 13,72 3 12,66 4 11,18 3 6,80 2 4,62 1 3,73 1 - - -
WOW - - - - - 4,08 1 0,92 0 - - -
VIVANT - - - - - - 1,79 0 - - -
PATSY - - - - - 2,84 1 - - - -
REGEBO - - - - 1,19 0 - - - - -
KP1 / KPB2 4,171 1 2,751 0 0,962 0 1,032 0 - - - - - -
RAD 0,75 0 2,48 0 0,66 0 - - - - - - -
Anderen * 0,62 0,33 0,75 1,70 1,20 2,91 0,28 1,14 - 1,6
Opkomst 90,74 91,64 88,14 88,26 90,06 85,59 90,7
Blanco/ongeldig 7,04 6,19 6,03 5,76 4,88 4,89 3,19 4,73 3,90 4,7

Verkozen kandidaten

bewerken

Volgende kandidaten werden verkozen voor de Antwerpse provincieraad in het provinciedistrict:

2018

2012

2006

Uitslagen Verkiezing Vlaams Parlement

bewerken

In 1999 waren er 329.899 stemgerechtigden, in 2004 335.722 en in 2009 nam dit aantal af tot 332.849. Hiervan brachten respectievelijk 289.051 (1999), 295.268 (2004) en 281.253 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
SP1 / sp.a-spirit2 / sp.a3 14,84%1 24,35%2 22,10%3
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 12,24%1 14,07%2 12,01%3
VLD1 / VLD-VIVANT2 / Open Vld3 17,05%1 15,18%2 11,23%3
Agalev / Groen! 13,78% 8,60% 9,84%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 29,59% 34,88% 22,95%
PVDA 1,79% 1,24% 2,54%
N-VA x x 13,19%
SLP x x 1,24%
LDD x x 3,80%
VU-iD21 6,83% x x
Vivant 2,45% x x
Andere Partijen 1,42% 1,67% 1,10%
Blanco/ongeldig 3,83% 3,81% 3,94%

Uitslagen Verkiezing Federaal Parlement

bewerken

In 2003 waren er 336.068 stemgerechtigden, in 2007 334.409 en in 2010 333.246. Hiervan brachten respectievelijk 302.962 (2003), 296.995 (2007) en 287.232 (2010) een stem uit.

Partij 2003 2007 2010
sp.a-spirit1 /sp.a2 24,88%1 23,55%1 19,70%2
CD&V1 / CD&V-N-VA 2 10,60%1 17,20% 2 9,35%1
VLD / Open Vld 19,41% 14,75% 9,75%
Agalev / Groen! 5,26% 8,71% 11,09%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 30,46% 28,43% 18,56%
RESIST / PVDA 2,32% 2,55% 4,13%
N-VA 3,48% x 25,37%
LDD x 4,21% 1,72%
Andere Partijen 3,58% 0,59% 0,32%
Blanco/ongeldig 2,74% 3,32% 3,72%

Uitslagen Verkiezing Senaat

bewerken

In 2003 waren er 336.068 stemgerechtigden, in 2007 334.409 en in 2010 333.246. Hiervan brachten respectievelijk 302.962 (2003), 296.995 (2007) en 287.232 (2010) een stem uit.

Partij 2003 2007 2010
sp.a-spirit1 /sp.a2 25,64%1 22,56%1 19,97%2
CD&V1 / CD&V-N-VA 2 10,58%1 18,10%2 8,58%1
VLD / Open Vld 19,62% 16,01% 9,34%
Agalev / Groen! 5,10% 8,13% 10,12%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 29,46% 27,96% 17,66%
RESIST / PVDA 2,18% 2,25% 3,89%
N-VA 3,67% x 28,31%
LDD x 3,71% 1,70%
Andere Partijen 3,74% 0,95% 0,42%
Blanco/ongeldig 2,92% 3,82% 4,35%

Uitslagen Verkiezing Europees Parlement

bewerken

In 1999 waren er 330.131 stemgerechtigden, in 2004 337.363 stemgerechtigden en in 2009 nam dit aantal af tot 335.113. Hiervan brachten respectievelijk 289.243(1999), 296.768(2004) en 294.848(2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
SP1 / sp.a-spirit2 / sp.a3 14,92%1 23,35%2 20,03%3
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 12,42%1 15,84%2 12,38%3
VLD1 / VLD-VIVANT2 / Open Vld3 18,28%1 17,47%2 16,41%3
Agalev / Groen! 14,61% 9,74% 12,19%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 26,72% 31,93% 23,17%
PVDA 1,51% 1,32% 2,29%
SLP x x 0,82%
VU-iD21 8,43% x x
N-VA x x 8,44%
LDD x x 3,80%
Vivant 2,5% x x
Andere Partijen 0.61% 0,35% 0,47%
Blanco/ongeldig 3.54% 3,29% 3,38%