Kamer van Afgevaardigden (Mexico)

tweede kamer van het parlement van Mexico
Politiek van Mexico
Wapenschild van Mexico
Politiek van Mexico (categorie)
President: Andrés Manuel López Obrador
Kabinet
Congres van de Unie
Kamer van Afgevaardigden
Senaat van de Republiek

politieke partijen
PAN · PRI · PRD
PVEM · PT · PMC · PANAL· Morena

Congresverkiezingen 2015
Presidentsverkiezingen 2018

Portaal  Portaalicoon  Politiek
Portaal  Portaalicoon  Mexico

De Kamer van afgevaardigden (Spaans: Cámara de Diputados) is het lagerhuis van het Mexicaanse congres. Het bestaat uit 500 leden. 300 worden via kiesdistricten gekozen, en 200 door evenredige vertegenwoordiging.

Vergadering van de Mexicaanse Kamer van afgevaardigden

Afgevaardigden zijn niet herkiesbaar; zij kunnen zich niet verkiesbaar stellen als ze in de aflopende periode zitting hebben in de Kamer van Afgevaardigde. Wel is het mogelijk om met een onderbreking (van 3 jaar, de tijd tussen twee verkiezingen) afgevaardigde te zijn. In februari 2005 werd na jarenlang discussiëren gestemd over een wetsvoorstel om de herverkiezing van de volksvertegenwoordigers mogelijk te maken. Het voorstel haalde niet de vereiste 2/3 meerderheid: PRD en PAN stemden voor, PRI tegen. Alhoewel voorzichtig, wegens de scheiding der machten, steunde de regering van president Fox (PAN) het voorstel: "Het zou goed zijn indien de vertegenwoordigers na hun termijn onderworpen worden aan een beoordeling door het volk".

De zetelverdeling voor de periode 2009-2012 is als volgt: