Zuid-Afrika kende in de periode tussen 1948 en 1954 twee kabinetten-Malan.

Achtergrond bewerken

De Zuid-Afrikaanse parlementsverkiezingen van 26 mei 1948 leverde een overwinning op voor de Herenigde Nasionale Party (HNP) van Daniël François Malan en de Afrikanerparty (AP) van Nicolaas Havenga. Beide partijen waren voorstander van een apartheidspolitiek en de parlementsverkiezingen stonden dan ook bekend als de Apartheidsverkiezingen.

Na de verkiezingen verving Malan generaal Jan Smuts als premier. Zijn kabinet bestond uit twaalf ministers, waarvan elf behoorden tot de HNP en één tot de AP (Havenga) behoorde. De coalitie beschikte niet over een al te grote meerderheid in de Volksraad (Zuid-Afrikaans parlement) en veel apartheidswetten konden dan ook niet worden doorgevoerd. Malan gaf daarom de blanke inwoners van het Zuid-Afrikaanse mandaatgebied (overwegend Afrikaners en Duitsers) kiesrecht en breidde hiervoor het parlement met enkele zetels uit. De blanken van Zuidwest-Afrika stemden bijna allemaal op de HNP, waardoor de HNP steeds meer zetels verwierf. Uiteindelijk verschoof premier Malan de grenzen van sommige kiesdistricten waar de HNP-kandidaat in 1948 niet was gekozen zó, dat bij nieuwe verkiezingen de HNP-kandidaat zou worden gekozen.

Uiteindelijk fuseerden de HNP en de Afrikanerparty in 1951 tot de Nasionale Party waardoor er nog maar één apartheidspartij bestond. Het tweede kabinet Malan werd opgevolgd door het Kabinet-Strijdom, louter bestaande uit ministers van de Nasionale Party, dat aanbleef tot 24 augustus 1958.

Kabinet-Malan I (1948-1953) bewerken

Ministerspost naam afbeelding partij periode
Minister-president
Minister van Buitenlandse Zaken
Daniël François Malan HNP 1948 - 1953
Minister van Naturellen Zaken E.G. Jansen
Hendrik Verwoerd
HNP 1948 - 1950
1950 - 1953
Minister van Financiën Nicolaas Havenga   AP 1948 - 1953
Minister van Justitie Charles Swart   HNP 1948 - 1953
Minister van Verdediging François Christiaan Erasmus HNP 1948 - 1953
Minister van Binnenlandse Zaken Theophilus Dönges   HNP 1948 - 1953
Minister van Transport P.O. Sauer HNP 1948 - 1953
Minister van Land en Irrigatie Johannes Strijdom   HNP 1948 - 1953
Minister van Landbouw S.P. le Roux HNP 1948 - 1953
Minister van Bosbouw S.P. le Roux
Johannes Strijdom
Ben Schoeman
  HNP 1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1953
Minister van Onderwijs Charles Swart
Johannes Hendrikus Viljoen
  HNP 1949 - 1950
1950 - 1953
Minister van Mijnbouw Eric Louw
Johannes Hendrikus Viljoen
HNP 1948 - 1950
1950 - 1953
Minister van Economische Zaken Eric Louw HNP 1948 - 1953
Minister van Arbeid en Openbare Werken Ben Schoeman HNP 1948 - 1953
Minister van Gezondheid en Volkswelzijn A.J. Stals
Karl Bremer
HNP 1948 - 1951
1951 - 1953
Minister van Post- en Telegraafwezen Theophilus Dönges
François Christiaan Erasmus
Jozua François Naudé
  HNP 1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1953

Kabinet-Malan II (1953-1954) bewerken

De parlementsverkiezingen van 1953 leverde de Nasionale Party een absolute meerderheid op in de Volksraad. Premier Malan verkreeg dankzij deze meerderheid de kans meer apartheidswetten door te voeren. In 1954 trad de bejaarde Malan af en werd opgevolgd door zijn luitenant Hans Strijdom.

Ministerspost naam afbeelding partij periode
Minister-president
Minister van Buitenlandse Zaken
Daniël François Malan NP 1953 - 1954
Minister van Naturellen Zaken Hendrik Verwoerd NP 1953 - 1954
Minister van Financiën Nicolaas Havenga   NP 1953 - 1954
Minister van Justitie Charles Swart   NP 1953 - 1954
Minister van Verdediging François Christiaan Erasmus NP 1953 - 1954
Minister van Binnenlandse Zaken Theophilus Dönges   NP 1953 - 1954
Minister van Transport P.O. Sauer NP 1953 - 1954
Minister van Land en Irrigatie Johannes Strijdom   NP 1953 - 1954
Minister van Landbouw S.P. le Roux NP 1953 - 1954
Minister van Bosbouw Ben Schoeman NP 1953 - 1954
Minister van Onderwijs Johannes Hendrikus Viljoen NP 1953 - 1954
Minister van Mijnbouw Albert Johannes Roux van Rhijn NP 1953 - 1954
Minister van Economische Zaken Albert Johannes Roux van Rhijn NP 1953 - 1954
Minister van Arbeid en Openbare Werken Ben Schoeman NP 1953 - 1954
Minister van Gezondheid en Volkswelzijn Albert Johannes Roux van Rhijn NP 1953 - 1954
Minister van Sociale Zaken Johannes Hendrikus Viljoen NP 1953 - 1954
Minister van Post- en Telegraafwezen Jozua François Naudé NP 1953 - 1954

Zie ook bewerken

Voorganger:
Kabinet-Smuts
Kabinetten-Malan
 

1948-1954

Opvolger:
Kabinet-Strijdom