Kabinetsformatie Nederland 2002

 • Aantekening: aanvankelijk gaf de VVD als verliezende partij aan in de oppositie te willen gaan, maar na aandringen van de beide andere partijen gaf men toe.
 • CDA en LPF streefden naar een beknopt regeerakkoord; de VVD gaf voorkeur aan waterdichte afspraken vooraf.
 • Belangrijke afspraken na verkennende onderhandelingen: (onvolledig)
  • Geen algemeen pardon voor illegalen in Nederland. Aanscherping van het asielbeleid.
  • Geen tekorten in de overheidsuitgaven en strenge bezuinigingen in verband met de stagnerende economische groei.
  • De inkomensafhankelijke ziekenfondspremie verdwijnt. Er komt één uniforme ziektekostenverzekering, waarvoor rijken en armen dezelfde premie betalen. Voor bepaalde groepen (ouderen en gezinnen) die daardoor fors meer premie gaan betalen, zal via de belasting worden gezorgd voor inkomenscompensatie.
  • Het rekeningrijden is van de baan. De wegencapaciteit zal versneld worden uitgebreid.
  • Nederland zal meedoen met de ontwikkeling van het JSF-project (Joint Strike Fighter, het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig). De Tweede Kamer stemde op 4 juni in met dit besluit, dat voor 12 juni genomen moest worden.

Na het welslagen van de informatieronde kreeg Jan Peter Balkenende van de koningin Beatrix de formatieopdracht tot de vorming van een nieuw kabinet. Op 21 juli was hij daarmee gereed. De nieuwe ploeg van ministers en staatssecretarissen werd op 23 juli officieel aan staatshoofd en volk gepresenteerd en in de Tweede Kamer beëdigd.

Zie ookBewerken