Julius Obsequens

historicus uit Oude Rome (400-301)

Julius Obsequens is een Romeins schrijver, die uitsluitend bekend is van zijn werk Ab anno urbis conditae dv prodigiorum liber, het "boek over de voortekenen vanaf de stichting van de stad", waarin hij alle voortekenen en de daaropvolgende rampen of overwinningen optekende. Hij heeft de inhoud van zijn boek, naar alle waarschijnlijkheid, ontleend aan het werk van Titus Livius, Ab Urbe Condita.

Het werk verscheen voor het eerst in gedrukte vorm in 1508, uitgegeven door de Venetiaanse humanist Aldus Manutius, naar een verloren gegaan handschrift uit de bibliotheek van Giovanni Giocondo. In een latere editie, verschenen in 1552 in Bazel, poogt de humanist Conrad Lycosthenes de verloren gegane passages te reconstrueren en voorziet hij de tekst van houtsnedes.

Ufo's?Bewerken

Een aspect dat enige interesse in deze – obscure – schrijver heeft gewekt, is dat hij melding maakt van vreemde verschijnselen aan het uitspansel, die worden geïnterpreteerd als ufo's. De beschreven verschijnselen kunnen echter eveneens worden verklaard als meteoren.

LiteratuurBewerken

  • Julio Obsecuente, Libro de los Prodigios (restituido a su integridad, en beneficio de la Historia, por Conrado Licóstenes), ed. Ana Moure Casas (Madrid: Ediciones Clásicas, 1990)
  • Giulio Ossequente, Il Libro dei prodigi, ed.. Solas Boncompagni (Rome: Edizioni Mediterranee, 1992)
  • Beyer, Jürgen, 'Obsequens, Julius', in Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, deel 10 (Berlijn en New York: Walter de Gruyter, 2000-02), kol. 176-8
  • David Engels, Das Römische Vorzeichenwesen (753-27 v.Chr.). Quellen, Terminologie, Kommentar, Historische Entwicklung (Stuttgart: Franz-Steiner, 2007), p. 221-235

Officiële bronnenBewerken