Journaalpost

bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden
(Doorverwezen vanaf Journaal (boekhouding))

Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer.

Een journaalpost wordt weergegeven in scontrovorm (debet aan de linkerzijde, credit aan de rechterzijde). Men vermeldt eerst de te debiteren grootboekrekening(en) en daarna de te crediteren grootboekrekeningen.

Een boekhoudprogramma kan voorkomen dat gegevens (zoals in het voorbeeld hieronder de bedragen € 20.000 en € 5.000) meermalen moeten worden ingevoerd. Ook zet het aanslaan op een moderne kassa de geautomatiseerde verwerking van een verkooptransactie in gang.[1]

VoorbeeldBewerken

Financieel feit: Verkoop goederen € 20.000 (inkoopwaarde € 5.000) tegen contante betaling:

100 Kas 20.000 wordt toegevoegd aan Kas, een balansrekening aan de actiefzijde
   aan 840 opbrengst verkopen 20.000 wordt toegevoegd aan Opbrengst verkopen, een resultatenrekening aan de batenzijde
800 Inkoopwaarde verkopen 5.000 wordt toegevoegd aan Inkoopwaarde verkopen, een resultatenrekening aan de lastenzijde
   aan 700 voorraad goederen 5.000 wordt als negatieve post toegevoegd aan Voorraad goederen, een balansrekening aan de actiefzijde

Niet expliciet vermeld in dit overzicht zijn de resulterende toevoeging van € 15.000 aan Eigen vermogen, een balansrekening aan de passiefzijde, en toevoeging van € 15.000 aan Resultaat, een resultatenrekening aan de lastenzijde.

De nummers van de grootboekrekeningen in de eerste kolom zijn voorbeelden. De eerste cijfers komen overeen met de gebruikelijke indeling.[2]