Joodbenzeen

chemische verbinding

Joodbenzeen is een chemische verbinding die bestaat uit een benzeenring waaraan één jood-atoom gesubstitueerd is.

Joodbenzeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van joodbenzeen
Structuurformule van joodbenzeen
Molecuulmodel van joodbenzeen
Molecuulmodel van joodbenzeen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H5I
IUPAC-naam Joodbenzeen
Andere namen Fenyljodide
Molmassa 204,01 g/mol
CAS-nummer 591-50-4
EG-nummer 209-719-6
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Gevaar[1]
H-zinnen H302 - H319[1]
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338[1]
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Dichtheid 1,82 g/cm³
Smeltpunt −29 °C
Kookpunt 188 °C
Vlampunt 74 °C
Brekingsindex 1,618-1,62 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Joodbenzeen is een veelgebruikte bouwsteen in de organische chemie. Joodbenzeen is reactiever dan broom- en chloorbenzeen, omdat de jood-koolstofbinding zwakker is dan de broom-koolstof- en chloor-koolstofbindingen en dus gemakkelijker een reactie aangaat. De stof kan gebruikt worden voor het maken van Grignardreagentia of als substraat in Sonogashira-koppelingen of Heck-reacties.

Joodbenzeen kan gemaakt worden door diazotatie van aniline of door de reactie van benzeen met di-jood in aanwezigheid van salpeterzuur.

Zie ookBewerken