Jongerenorganisatie

organisatie die zich richt op het aanbieden van activiteiten voor jongeren

Een jongerenorganisatie is gericht op jongeren en op de belangen van jongeren, meestal op een specifiek terrein. Uitgangspunt daarbij is vaak dat jongeren andere belangen hebben dan ouderen. Onder jongeren worden over het algemeen personen verstaan met een leeftijd onder de 30 jaar, hoewel daar geen vaste en/of algemeen aanvaarde grens voor bestaat; verschillende organisaties hanteren verschillende leeftijdsgrenzen.

Doelstellingen en structuur bewerken

De doelstellingen van jongerenorganisaties lopen ver uiteen. Sommige hebben als doelstelling alleen het organiseren van activiteiten en zijn vooral gezelligheidsverenigingen. Andere jongerenorganisaties proberen bijvoorbeeld op de lokale of landelijke politiek invloed uit te oefenen en zo de belangen van hun achterban te behartigen.
Ook de opzet van jongerenorganisaties kunnen aanzienlijk verschillen. Sommige jongerenorganisaties zijn ook door jongeren opgezet, vaak betreft het ook een afdeling van een overkoepelende organisatie, zoals dat onder meer het geval is bij de Communistische Jongeren Beweging. Veel jongerenorganisaties zijn onderdeel van of gerelateerd aan een grotere maatschappelijke organisatie zoals een vakbond of een politieke partij.

Verschillende soorten jongerenorganisaties bewerken

Jongerenorganisaties richten zich veelal op jongeren met een gelijkluidende achtergrond, overtuiging of interesse.