Johannes III Rizocopo

functionaris uit Byzantijnse Rijk (-711)

Johannes III Rizocopo was exarch van Ravenna van ca.710 tot 711.

Johannes III Rizocopo
Exarch van Ravenna
Periode ca. 710-711
Voorganger Theophylactus
Opvolger Scholasticus

ContextBewerken

In 709 had de Byzantijnse keizer Justinianus II Rhinotmetos een expeditie naar Ravenna gestuurd, de stad geplunderd en hun leiders naar Constantinopel verscheept om te worden berecht. De keizer ontbood paus Constantijn I en stuurde Johannes om de eis kracht bij te zetten. De paus op de hoogte wat de aartsbisschop van Ravenna, Felix, had meegemaakt, namelijk zijn ogen doorstoken, vertrok met een delegatie naar Constantinopel. Johannes en de paus kruisten elkaar in Napels.[1]

Johannes zette zijn opmars verder naar Rome, plunderde de schatkist en zij die zich verweerden werden de keel overgesneden. Daarna vervolgde hij zijn weg naar Ravenna. Wat volgde is onduidelijk. In 711 werd keizer Justinianus vermoord, vermoedelijk brak er een opstand uit in Ravenna. Het Liber pontificalis vermeldt dat Johannes "door Gods oordeel over zijn gruwelijke daden, een schandelijke dood stierf".[2]

In bepaalde historische werken wordt vermeld dat Eutychius de exarch was, tussen de ambtstermijnen van Johannes III Rizocopus en Scholasticus. Dit is echter een moderne interpolatie gebaseerd op een foutieve lezing van het Liber pontificalis.[3]