Joannes Baptista Swinkels

Joannes Baptista Swinkels (Woensel, 14 april 1810Paramaribo, 11 september 1875) was apostolisch vicaris van Nederlands Guyana (Suriname) en titulair bisschop van Amorium.

Joannes Baptista Swinkels (1810-1875).jpg

NederlandBewerken

Johannes Baptista Swinkels groeide op in Helmond waar zijn ouders eigenaar waren van de herberg de Groote Leeuw aan de Markt en de daarnaast gelegen Kleine Leeuw aan de Veestraat. Swinkels werd op 20 september 1834 tot priester gewijd. In 1838 werd hij rector van de Latijnse school in Helmond. In 1845 trad hij toe tot de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, ook wel genoemd de orde der redemptoristen.

SurinameBewerken

Op 30 juli 1865 droeg Paus Pius IX de Surinaamse missie op aan de redemptoristen en op 12 september van dat jaar werd de toen 55-jarige Swinkels benoemd tot apostolisch vicaris van Nederlands Guyana en titulair bisschop van Amorium. Sinds het overlijden van de vorige apostolisch vicaris monseigneur Schepers in november 1863 was deze functie in Suriname vacant geweest. Na zijn bisschopswijding op 15 oktober 1865 vertrok mgr. Swinkels op 12 december met enkele andere geestelijken van dezelfde congregatie met het zeilschip De Jonge Eduard naar Paramaribo, hoofdstad der kolonie, waar ze door ongunstige wind pas op 26 maart 1866 arriveerden.

Van de vijf priesters die op dat moment in Suriname actief waren keerden drie terug naar Nederland en sloten twee zich aan bij de redemptoristen, te weten de priesters Donders en Romme. Eerstgenoemde werkte op de missiepost Batavia, een afzonderingsoord voor melaatsen en op dat moment de enige plek waar de koloniale regering het aan de Rooms-katholieke kerk toestond landslaven te bekeren en sacramenten toe te dienen. Op 9 december 1866 diende mgr. Swinkels bij zijn eerste bezoek aan Batavia het heilig sacrament des vormsels toe.

Swinkels bezocht regelmatig de staties, nederzettingen en plantages waar zijn priesters missiewerk verrichtten. Met betrekking tot de slavernij schreef Swinkels in een brief naar zijn familie in Nederland: “Onze arbeid zou nog meer vrucht dragen als de zogenaamde beschaafde Europeanen zich niet zo onbeschoft zouden gedragen. Velen hunner overtreffen den slechtsten neger in zedeloosheid, ongeloof en bijgeloof,...”.[1]

Na een verblijf van bijna 10 jaar in Suriname stierf mgr. Swinkels in september 1875 in Paramaribo op 65-jarige leeftijd.

Voorganger:
J.G. Schepers
Apostolisch Vicaris van Nederlands Guyana-Suriname
1865 - 1875
Opvolger:
Johannes Schaap