Jisjoev

Joodse burgers in Palestijns Mandaatgebied

Met de term Yishuv of jisjoev (Hebreeuws: היישוב; nederzetting) wordt het Joodse deel aangeduid van de bevolking van Palestina vóór de stichting van de staat Israël.[1]

Joden in Jeruzalem in 1895

Het begrip is afkomstig uit de zionistische beweging rond 1880. In 1880 leefden in Palestina ongeveer 25.000 Joden. Na diverse immigratie-golven woonden in 1948 rond 600.000 Joden in Palestina. Met de term oude jisjoev worden de Joden aangeduid die reeds voor 1880 in Palestina woonden; de nieuw jisjoev heeft betrekking op de Joden die tussen 1880 en 1948 kwamen.

Vooral de zionisten waren actief in het opzetten van een Joods bestuur. De in 1929 opgerichte Jewish Agency vertegenwoordigde de jisjoev bij het Britse bestuur van mandaatgebied Palestina.