Jerusalem (Venray)

klooster in Venray, Nederland
Zegel van het in 1467 gestichte klooster Jerusalem. In het midden is Sint Ursula afgebeeld met onder haar mantel links en rechts twee maagden. Aan haar linkerzijde staat een pijl en aan haar rechterzijde het symbool van Antonius Abt. Rondom de tekst: S. Conventus in Jherusalem aput Venray.

De naam Jerusalem is in de Nederlandse plaats Venray al sinds 1467 bekend, omdat hier in dat jaar onder invloed van de Moderne Devotie een klooster is gesticht onder die naam. Dit klooster werd gewijd aan Sint Antonius Abt en de Sint Ursula met de Tienduizend Maagden. Het werd bewoond door de Kanunnikessen van de H. Augustinus. Deze leefden van het kopiëren van boeken en het weven van doeken en het opvoeden van meisjes. Zij vormden in Venray de enige instantie die, naast de Latijnse School, onderricht mocht geven. In 1802 is dit klooster opgeheven op last van Napoleon. De toenmalige rector (Saedt) heeft het gebouw in 1810 gekocht en is er tot zijn dood, samen met de nog levende (oud-) kanunnikessen blijven wonen. Toen hij in 1835 stierf had hij het gebouw en alles wat ertoe behoorde bij testament vermaakt aan de Sint-Petrus' Bandenkerk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het, zo gauw dat wettelijk mogelijk was, weer in dienst moest worden gesteld van de opvoeding van meisjes.

In 1838 was het zover. Omdat Venray toen onder het bestuur van de (katholieke) Belgische koning stond, mocht er weer een klooster worden gesticht. Pastoor Lambertus van Elsberg van Venray had al in 1835 via Mgr. van Bommel, bisschop van Luik (Venray hoorde toen onder het bisdom Luik), aan pastoor Lambertz van Tildonk (België) een verzoek gedaan om enkele zusters uit zijn nieuw gestichte congregatie Ursulinen naar Venray te sturen. Op 27 september 1838 arriveerden acht jonge zusters in een huifkar te Venray en begonnen met de opbouw van het nieuwe Jerusalem. Deze Ursulinen hebben van dit Jerusalem een over heel Nederland en ver daarbuiten bekend meisjespensionaat gemaakt.

In 1915 hebben zij het eerste R.K. meisjesgymnasium van Nederland opgericht en in 1928 een Middelbare Meisjes School die in 1968 samengevoegd werden tot de R.K. Scholengemeenschap Jerusalem.

MammoetwetBewerken

In 1995 is deze school opgeheven ten gevolge van een grootscheepse reorganisatie van het onderwijs in de regio Horst-Venray. Het grootste deel van de directie en het docentenkorps van Jerusalem is overgegaan naar het nieuw gestichte Dendroncollege in Horst.

De naam Jerusalem leefde tot de zomer van 2017 nog voort in het Kunstencentrum Jerusalem (dans-, muziek-, schilder-, teken-, theateronderwijs) dat gevestigd was in het vroegere schoolgebouw van Jerusalem. Na stopzetting van de subsidie is kunstencentrum Jerusalem opgeheven.

De kloostergemeenschap der Ursulinen is al in de jaren zeventig van de 20ste eeuw opgeheven bij gebrek aan roepingen. Het na de oorlog opgerichte kloostergebouw is in 1974 verkocht aan de gemeente die het heeft verbouwd tot gemeentehuis.

AfbeeldingenBewerken