Hoofdmenu openen

Jelle Vervloet

Nederlands hoogleraar

Jelier Adrianus Johannes (Jelle) Vervloet (Alphen aan den Rijn, 8 maart 1946) is een Nederlandse emeritus-hoogleraar in de historische geografie.[1]

Jelle Vervloet
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Algemene informatie
Volledige naam Jelier Adrianus Johannes Vervloet
Geboren 8 maart 1946
Geboorteplaats Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Beroep hoogleraar historische geografie
Portaal  Portaalicoon   Geschiedenis

Inhoud

LoopbaanBewerken

Vervloet groeide op in Zevenhoven en Warmond. Hij studeerde af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 19 juni 1972 op een scriptie naar de landschappelijke historie van de plaats waar hij vanaf zijn 16e woonde, Steenbergen. In 1974 werd hij aangesteld bij de Stichting voor Bodemkartering, die later zou fuseren tot DLO-Staring Centrum en in 2000 tot Alterra. Hij vervulde er meerdere jaren de functie van hoofd van de afdeling historische geografie als opvolger van Alida Edelman-Vlam. Daarmee moest hij vorm geven aan de toegepaste historische geografie, een belangrijke nieuwe taak die de afdeling had gekregen toen het historisch-geografisch onderzoek in het kader van bodemkarteringen afnam. Daarmee was hij een Europese voorloper op het vlak van toegepaste historische geografie. Zijn lijn werd behalve in Nederland later ook in Duitsland gehanteerd.

HoogleraarschapBewerken

In 1988 werd Jelle Vervloet aangesteld als eerste buitengewoon hoogleraar en later bijzonder hoogleraar in de historische geografie aan de Landbouwuniversiteit, nu Wageningen Universiteit. Hij werd daarmee de grondlegger van de historische geografie aan deze universiteit, en begeleidde in die rol vele doctoraalstudenten en promovendi. Hij publiceerde voornamelijk over de genese van het Nederlandse zandlandschap en methoden van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

In eerste instantie werd zijn functie ondergebracht bij de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, waar prof. drs. Jelle Vervloet achtereenvolgens samenwerkte met de hoogleraren Ad van der Woude en Pim Kooij. In 2004 werd zijn leerstoel verplaatst naar de leerstoelgroep Sociaal-Ruimtelijke Analyse van hoogleraar Jaap Lengkeek.

Op 8 maart 2011 ging Jelle Vervloet met emeritaat. Op 14 april van dat jaar sprak hij in de aula van Wageningen University onder grote belangstelling zijn afscheidsrede uit, met de titel Omgaan met het verleden: hoofdlijnen van het historisch geografisch onderzoek,[2] onder toeziend oog van onder meer zijn twee tot hoogleraar benoemde promovendi Hans Renes en Theo Spek.[3]

PromovendiBewerken

Promovendi van Vervloet waren B.W. (Wim) Braams (1995), J.N.H. (Hans) Elerie (1998), J. (Hans) Renes (1999), A.P. (Aad) de Klerk (2003), S.M. (Simon) van den Bergh (2004), M. (Theo) Spek (2004), E.H.K. (Erwin) Karel (2005), E. (Elger) Heere (2008), C.H.M. (Chris) de Bont (2008) en R. (Roy) van Beek (2009).

PersonaliaBewerken

Vervloet is gehuwd en heeft drie zonen. Hij is een schoonzoon van beeldhouwster Margot Hudig-Heldring.[4]

BibliografieBewerken

Onderstaand volgt een volledig overzicht van de publicaties van Vervloet als wetenschapper over de periode 1968 tot en met 2008.

 • Antheunisse, T., C de Heus., A.P, de Klerk, Th. van der Meulen & J.A.J. Vervloet, 1968. Working-paper voor het symposium “De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland”. Amsterdam/Amstelveen. 65 pagina's.
 • Meulen, Th. van der & J.A.J. Vervloet, 1969. De Zeeuwse bergjes, beschouwd naar hun functie. In: De Vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Tweede uitgave. Historisch-Geografisch Dispuut Cluverius. VU. Amsterdam. p. 21-45. Herdrukt in: Van Heeringen, R.M, et.al, 2007. Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes. Bos & Böttcher. Koudekerke, p. 237-247.
 • Vervloet, J.A.J., 1969. Samenvatting Symposion. In: De Vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Tweede uitgave. Historisch-Geografisch Dispuut Cluverius. VU. Amsterdam. p. 46-53. Herdrukt in: Van Heeringen, R.M, et.al, 2007. Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes. Bos & Böttcher. Koudekerke, p. 248-251.
 • Vervloet, J.A.J., 1972. Het Steenbergse natuurlandschap. In: Steenbergen in de Middeleeuwen. Steenbergen. p. 89-104.
 • Vervloet, J.A.J., 1972. De exploitatie voor de bedijkingen. In: Steenbergen in de Middeleeuwen. Steenbergen. p. 105-171.
 • Vervloet, J.A.J.,1973. Bunschoten: Rise and Fall of a Little Town in the Middle Ages. In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 23. p. 421-434.
 • Vervloet, J.A.J., 1974. Marken, een terpenzwerm uit de late middeleeuwen. Bussum/Amersfoort. 28 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1974. Het ‘Midden-Randstad’ gebied. De kavelvormen. Rapport nr 1175. Stichting voor Bodemkartering. 8 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. & J.R. Mulder, 1976. Reconstructie oude stadsgracht van Bunschoten op basis van historische gegevens en bodemkundig veldonderzoek. In: Recreatievoorzieningen, jaargang 8, nr 4. p. 137-141.
 • Vervloet, J.A.J. & L. Hacquebord, 1976. Aanvullend cultuurhistorisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Sauwerd. Rapport nr 1283. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 16 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1976. Enige notities inzake het ontstaan van het cultuurlandschap. In: Leenders, W.H. & J.R. Mulder. Ruilverkaveling Nispen-Schijf. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr 1209. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. Deel I. p. 15-17.
 • Kamping, G, G. v.d. Veen, G. Rutten & J.A.J. Vervloet, 1976. Ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid. De bodemgesteldheid. Rapport nr 1207. Stichting voor Bodemkartering, 143 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1977. Cultuurhistorisch landschapsonderzoek. In: Mededelingen Werkgemeenschap Landschapsecologisch onderzoek. Jaargang 4. p. 24-27.
 • Vervloet, J.A.J., 1977. Cultuurhistorie. In: Houte de Lange, S.M. ten (red). Rapport van het Veluwe-onderzoek; een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid. Wageningen. p. 67-78; p. 99-101; p. 250-252.
 • Loo, H van het & J.A.J.Vervloet, 1977. Tracé-varianten rijksweg 34 bij Odoorn: landschaps-fysiognomisch en cultuurhistorisch onderzoek. Rapport nr 1369. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 15 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1977. Ruilverkaveling De Poel Heinkenszand. Pro en contra vanuit cultuurhistorisch gezichtspunt. In: Natuur en Milieu. 77/8. p. 2-12.
 • Vervloet, J.A.J., 1978. Enige opmerkingen over het ontstaan van het cultuurlandschap. In: Bles, B.J., A.G. Beekman & M.K.N.M. Helmich. Ruilverkavelingsgebied Etten-Leur. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr 1272. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. Deel I. p. 19-23.
 • Boekhorst- van Maren, E.N.te & L. van Nieuwenhuijze, met medewerking van J.A.J. Vervloet, 1978. Ruilverkaveling Brummen-Voorst. Advies Landschapsbouw. Staatsbosbeheer, Utrecht.
 • Vervloet, J.A.J., 1979. Apparaat van de historische geografie: cursus bodemkunde 1980 – 1981. Ministerie van Landbouw en Visserij. 104 pagina's.
 • Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, 1979. Natuurwaarden en cultuurwaarden in het landelijk gebied; een inventarisatie, uitgevoerd door de Bolwerkgroep onder auspiciën van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Staatsuitgeverij. ’s-Gravenhage. 33 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1979. De historisch-landschappelijke aspecten van de projectstudie Midden-Brabant. In: Groen 35. p. 132-137.
 • Vervloet, J.A.J. & A.D.M. Veldhorst, 1979. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling Baarle Nassau. Rapport nr 1398. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
 • Schuijf, J. & J.A.J. Vervloet, 1979. Voorstel voor een historisch-geografische classificatie van het Nederlandse cultuurlandschap. Intern rapport t.b.v. de Werkgroep Typologie van het Nederlandse Cultuurlandschap. Geografisch Instituut. R.U. Utrecht. 5 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1979. Recensie: W. Tijms. Le saint nectaire, l’histoire d’un fromage d’appellation d’origine dans son cadre géographique et économique. In: K.N.A.G Geografisch tijdschrift. Nieuwe reeks xiii 1979. p. 250.
 • Vervloet, J.A.J., 1980. De kasteelbergen in Zeeland; een algemeen overzicht. In: K.N.A.G Geografische Tijdschrift 14. p. 194-207.
 • Vervloet, J.A.J., 1980. Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van de Stichting voor Bodemkartering. In: Beknopt jaarverslag Stichting voor Bodemkartering 1979. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. p. 55-67.
 • Vervloet, J.A.J., 1980. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling Baarderadeel. Rapport nr 1397. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 103 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1980. Cursus Bodemkunde 1980 / 1981. Deel II. Hoofdstuk 12. Historische Geografie. Uitgave: Ministerie van Landbouw en Visserij, Afdeling Scholing. ’s-Gravenhage. 136 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1980. Cursus Bodemkunde 1980 / 1981. Deel II. Hoofdstuk 12a. Apparaat van de Historische Geografie. Uitgave: Ministerie van Landbouw en Visserij, Afdeling Scholing. ’s-Gravenhage. 104 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1981. Historische geografie en planologie; een veranderende relatie binnen het geografische vakgebied. In: Boor en Spade 20. p. 145-159.
 • Vervloet, J.A.J., 1981. Recensie: H. van der Linden. Zeventuig. Waterschap en waterschapsrecht in beknopt historisch perspectief. In: K.N.A.G. Geografisch tijdschrift. Nieuwe reeks XV. p. 97.
 • Vervloet, J.A.J., 1982. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek ruilverkaveling Zundert. Rapport nr 1637. Stiboka. Wageningen. 15 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1983. De genese van het cultuurlandschap en de agrarische bedrijfsvoering. In: Ebbers, G & R. Visschers. Toelichting bij kaartblad 28 West. Almelo. Bodemkaart van Nederland. Schaal 1 : 50 000. Wageningen. Stichting voor Bodemkartering. p. 28-37.
 • Klok, R.H.J & J.A.J.Vervloet, 1983. Pleidooi voor de bescherming van cultuurhistorische of historisch-landschappelijke structuren. In: Bulletin KNOB. Jaargang 82. Nr 1. p. 2-21.
 • Vervloet, J.A.J., 1983. Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling “De Gouw”. Rapport nr 1569. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 40 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1983. Ontginning en bewoning. In: Leenders, W.H & A.G. Beekman. De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het ruilverkavelingsgebied Groesbeek. Rapport nr 1595. Stiboka. Wageningen. p. 29-31.
 • Vervloet, J.A.J. & J.R. Mulder, 1983. Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting “Amstelland”, Rapport nr 1681. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 72 pagina's.
 • Pleijter, G. & J.A.J.Vervloet, 1983. Kromakkers en bolliggende percelen in de ruilverkaveling Schalkwijk; in het bijzonder bij Tull en ’t Waal en bij Honswijk. Rapport nr 1703. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 39 pagina's.
 • Renes, J. & J.A.J. Vervloet, 1983. Werkgroep Landschapstypologie; verslag van de verrichte werkzaamheden van 1-10-1979 tot 30-6-1982. Rapport nr 1771. Stichting voor Bodemkartering Wageningen. 10 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1983. Bunschoten 600 jaar. In: Flehite. 15e jaargang nr 2. p. 28-32.
 • Vervloet, J.A.J., 1983. Het landschap van Lochem tot omstreeks 1830. In: Over stad en scholtambt Lochem 1233 – 1983; een beschrijving na 750 jaar. Lochem. p. 79-110.
 • Vervloet, J.A.J. & A.D.M. Veldhorst, 1983. Cultuurhistorie. In: Landinrichtingsstudies Midden Brabant. Wageningen. p. 48 –51; p. 82-84; p. 148-151.
 • Vervloet, J.A.J., 1984. Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen. Reeks Landschapsstudies 4. Wageningen. 136 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1984. Recensie: Herre Halbertsma. Frieslands Oudheid. In: Historisch geografisch tijdschrift. 2e jaargang 1984 nr 1. p. 25-26.
 • Vervloet, J.A.J., 1984. Recensie: J.J. Raue. De stad Delft; vorming en ruimtelijke ontwikkeling in de late Middeleeuwen; interpretatie van 25 jaar binnenstadsonderzoek. In: Historisch geografisch tijdschrift. 2e jaargang 1984 nr 2. p. 55.
 • Thurkow, A.J., J.D.H. Harten, H. Knippenberg, L. Prins, J. Renes, J. Schuyf, J.A.J. Vervloet, J.C. Visser & P.A.M. van Wijk, 1984. Atlas van Nederland. Dl 2. Bewoningsgeschiedenis. Staatsuitgeverij. ’s-Gravenhage.
 • Vervloet, J.A.J. & C.H.M. de Bont, 1984. Verslag van een werkbezoek aan het Institut für Historische-Landesforschung van de Georg-August Universität te Göttingen, op 21-9-1983 en van de deelname aan de 10e Arbeitstagung van de Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa, gehouden te Aurich (Ostfriesland), van 21 tot 24-9-1983. Stiboka. Wageningen. 24 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1984. Historisch-geografisch en cultuurhistorisch landschapsonderzoek; verleden en toekomst. In: Ruyten, E.C.W.M, P. van der Sluijs en A.A. de Veer (eindred.). Bodem en landschap kwalitatief en kwantitatief bekeken. Pudoc. Wageningen. p. 15-25.
 • Veer, A.A, A. Buitenhuis, A.D.M. Veldhorst & J.A.J. Vervloet, 1984. Schaal van het landschap, fase 1. Rapport nr 1789. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
 • Vervloet, J.A.J & J. Bording, 1985. Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting “Rouveen”. Rapport nr 1679. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 47 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. & J.R. Mulder, 1985. Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting “IJsselmonde”. Rapport nr 1682. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 109 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. & A.D.M. Veldhorst, 1985. Enkele opmerkingen over de middeleeuwse occupatie van Wageningen, op basis van percelering en wegenpatroon. In: Steenbergen, A.G, A.C. Zeven & A.L. Rietveld (red). Brinken en buurten in Wageningen. Historische reeks van de Vereniging “Oud-Wageningen” 3. p. 5-16.
 • Vervloet, J.A.J., 1985. Recensie: H.A. Heidinga. De Veluwe in de Vroege Middeleeuwen. In: Historisch geografisch tijdschrift. 3e jaargang 1985 nr 1. p. 25-26.
 • Pleijter, G. & J.A.J.Vervloet, 1986. Kromakkers en bolliggende percelen. Enige opmerkingen over opbouw en ouderdom van een aantal akkermeten bij Tull (pro. Utrecht. In: Historisch geografisch Tijdschrift. Vierde jaargang. Nr 1. p. 13-21.
 • Vervloet, J.A.J., 1986. Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van Scherpenzeel en omgeving. In: Gezicht op Scherpenzeel. p. 8-23.
 • Vervloet, J.A.J., 1986. Veranderende bewoningsmogelijkheden aan de zuidwestelijke rand van de Veluwe in de vroege en de late middeleeuwen. In: Paul, L.J. & M. van der Linden (red). Nederlandse Geografendagen; artikelenbundel. Geografisch Instituut Utrecht. p. 207-217.
 • Vervloet, J.A.J., 1986. Het Zandlandschap. In: Barends, S., et al. Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Stichting Matrijs. Utrecht. p. 7-28.
 • Vervloet, J.A.J. & W.H. Leenders, 1986. Een cultuurhistorisch onderzoek in het landinrichtingsgebied “Weerijs”. Rapport nr 1803. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
 • Vervloet, J.A.J. 1987. Het “Waldviehbauerntum”. Commentaar bij een opmerkelijke uitspraak. In: Historisch geografisch Tijdschrift. 5e jaargang. Nr 3. p. 117-119.
 • Bont, C.H.M. de & J.A.J. Vervloet, 1987. Het proefblad Heerlen van de Historisch-Landschappelijke Kaart van Nederland 1 : 50.000. In: Historisch-geografisch Tijdschrift 5e jaargang Nr 1 / 2. p. 69-72.
 • Vervloet, J.A.J., 1987. Bewonings- en ontginningsgeschiedenis. In: Kuijer, P.C. Toelichting bij de kaartbladen 3 West Uithuizen en 3 Oost Uithuizen. Bodemkaart van Nederland, Schaal 1 : 50 000. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. p. 15-25.
 • Vervloet. J.A.J., 1988. Kampontginning met plaatselijk essen. In: Het landschap van Nederland; bij de 50e druk van de Bosatlas. In: Historisch geografisch Tijdschrift. 6e jaargang. Nr 1. p. 11-15.
 • Vervloet. J.A.J., 1988. Early medieval settlements on the sandy soils of the Netherlands, with special attention to the developments on the Drenthe Plateau. In: Geografiska Annaler 70 B. p. 187-196.
 • Vervloet, J.A.J., 1988. Vroeg-Middeleeuwse nederzettingen op de Drentse zandgronden; enige historisch-geografische opmerkingen in een multidisciplinaire context. In: Historia Agriculturae XVIII. Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland. p. 1-21.
 • Vervloet, J.A.J., 1988. Geplande nederzettingen op de Veluwe; een discussie aan de hand van enkele voorbeelden. In: Planning in het verleden. Nederlandse Geografische Studies. 68. p. 79-105.
 • Vervloet, J.A.J., 1988. Grundzüge der Entwicklung der Historischen Geographie in den Niederlanden mit besonderer Berücksichtigung der genetischen Siedlungsforschung. In: Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbarraumen. Teilband 1. Bonn. p. 365-417.
 • Vervloet, J.A.J. & J. Renes, 1988. De ruimtelijke ontwikkeling van Slijk-Ewijk. In: Tabula Batavorum. Jaargang 6. Nr 3. p. 58-67.
 • Vervloet, J.A.J., 1988. De Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA). In: Gelders Oudheidkundig Contactbericht. Nummer 118 – 188/III. p. 6-7.
 • Vervloet, J.A.J., 1988. The Cultural History of Rouveen. In: Birks, H.H. et. al (eds). The Cultural Landscape. Past, Present and Future. Cambridge University Press. Cambridge,New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney. p. 485.
 • Vervloet, J.A.J., 1989. De betekenis van Dr. Gerrit Smit (1923-1988) voor de historische geografie; enige kanttekeningen. In: Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Jaargang 41. p. 75-80.
 • Vervloet, J.A.J., 1989. Landschapsbewust-zijn in retro-perspectief. Inaugurele rede Landbouwuniversiteit Wageningen. 29 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. & J.Renes, 1989. Verslag colloquium ‘Inventories of monuments and historic buildings’, Oxford, England, 18–22 april 1988. Staring Centrum. Wageningen. 58 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. & A.W.A.Th. Steegh., 1989. Bibliografie van de historische geografie. Reeks Landschapsstudies nr 12. Wageningen. 143 pagina's.
 • Haartsen, A.J., A.P.de Klerk en J.A.J. Vervloet, 1989. Levend verleden; Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap. Ministerie van Landbouw en Visserij. ’s-Gravenhage. 168 pagina's.
 • Dirkx, G.H.P. & J.A.J. Vervloet, 1989. “Oude Leede” , een historisch-geografische beschrijving, inventarisatie en waardering van het cultuurlandschap. Rapport nr 2. Staring Centrum. Wageningen. 87 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1989. Einige Bemerkungen zur angewandten historischen Geographie in den Niederlanden; mit besonderer Berücksichtigung Wageningen, der Stadt und ihres Umlandes. In: Siedlungsforschung 7. p. 149-165.
 • Renes, J. & J.A.J. Vervloet, 1989. Verslag van een bezoek aan de bijeenkomst van de “Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa” van 20 t/m 24 september 1989 in Spiez (Zwitserland). Staring Centrum. Wageningen. 4 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1990. Cultuurhistorische kanttekeningen bij de plattelandswegennota. In: Landinrichting. Tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied. Jrg 30 nr 2. p. 22-24.
 • Vervloet, J.A.J., 1990. De toekomst van het veenkoloniale landschap vanuit historisch-geografisch perspectief. Van het verleden naar de toekomst. Gronings Veenkoloniën in historisch-geografisch en economisch opzicht tijdens het Keuningcongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam. Groningen. p. 91-98.
 • Vervloet, J.A.J., 1990. Early medieval settlements on the sandy soils of the Netherlands, with special attention to the developments on the Drenthe plateau. In: U. Sporrong (ed). The transformation of rural society, economy and landscape. Stockholm, Dept. Human Geogr. Stockholm University. Maddelanden Ser. B 71. p. 207-216.
 • Vervloet, J.A.J., 1990. Cultuurhistorische geografische informatiesystemen. In: Jaarverslag 1990 Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied. p. 37-41.
 • Vervloet, J.A.J., 1991. Angewandte Historische Geographie. Einige wissenschaftsorganisatorische Aspekte. In: Kulturlandschaft. Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie. Bnd 1. Heft 2/3. p. 78-80.
 • Vervloet, J.A.J., 1991. Het zandlandschap. In: Barends et al. Het Nederlandse Landschap. Een historisch-geografische benadering. 4e druk. p. 9-26.
 • Vervloet, J.A.J., 1992.Van natuur tot cultuur en de consequenties voor het beleid. In: Blauwe Kamer. Tijdschrift voor landschapsontwikkeling. p. 20-22.
 • Dirkx, G.H.P., P.W.F.M. Hommel & J.A.J. Vervloet, 1992. Historische ecologie. Een overzicht van achtergronden en mogelijke toepassingen in Nederland. In: Landschap 9. Nr 1. p. 39-51.
 • Dirkx, G.H.P. & J.A.J.Vervloet, 1992. Landschap, ontginning en bewoning van oostelijk Delfland in de middeleeuwen. In: Historisch geografisch Tijdschrift. 10e jaargang, 92.2. p. 43-61.
 • Vervloet, J.A.J., 1992. Recensie: T.Stol. De veenkolonie Veenendaal. In: Historisch geografisch Tijdschrift, 10e jaargang, 92.2. p. 71-74.
 • Vervloet, J.A.J., 1992. “Een goed stuk werk”. Boekbespreking van ‘De veenkolonie Veenendaal’. In: Oud Veenendaal 7e jrg. Nr 2. p. 57-62.
 • Verhoeve, A. & J.A.J. Vervloet (eds.), 1992. The Transformation of the European Rural Landscape: Methodological issues and agrarian change 1770 – 1914. Papers from the 1990 meeting of The Standing European Conference for the Study of the Rural Landscape. Brussels. 361 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 1993. Kromakker; een bijzondere, middeleeuwse kavelvorm. In: Barends, S., H. Renes., T.Stol., H. van Triest., R. de Vries. & F. Woudenberg (red). Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; historische landschapselementen in Nederland. Matrijs. Utrecht (2e druk). p. 22-23.
 • Vervloet, J.A.J., 1993. Zanderijvaart; grootschalige zandafvoer per schip. In: Barends, S., H. Renes., T. Stol., H. van Triest., R. de Vries & F. Woudenberg (red). Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; historische landschapselementen in Nederland. Matrijs. Utrecht (2e druk). p. 84-85.
 • Vervloet, J.A.J., 1993. De identiteit van het landschap. Het vierde Keuningcongres over de Eems Dollard Regio. In: Elerie, H., W. Foorthuis & K. Siderius (red). Grenzeloos; de identiteit van het landschap in de Eems Dollard Regio. Noorderbreedte. Groningen. p. 4-7.
 • Vervloet, J.A.J., 1993. Die Identität der Landschaft. Der vierte Keuningkongresz über die Ems Dollart Region. In: Elerie, H., W. Foorthuis & K. Siderius (red). Grenzenlos; die Identität der Landschaft in der Ems Dollart Region. Noorderbreedte. Groningen. p. 4-7.
 • Vervloet, J.A.J., 1993. Angewandte Historische Geographie im europäischem Rahmen; einige Bemerkungen über die möglichkeiten und Grenzen eines multinationalen Projektes. In: Kulturlandschaft. Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie. Bnd 3. Heft 1. p. 4-8.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Die Rolle der Historischen Geographie in der Raumordnung der Niederlande. In: Wageningen Studies in Historical Geography 2, Report 87 Agricultural Research Department, The Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research., p. 17- 37.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Recensie: J.L. van Zanden en S.W. Verstegen. Groene Geschiedenis van Nederland. In: Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde. jaargang 9, 1994/3. p. 140.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Recensie: Jonge Landschappen. In: Historisch geografisch Tijdschrift. 12e jaargang, 94.2. p. 73-74.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Recensie: Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek. De toekomst van de Historisch Ecologie. Verslag van een symposium gehouden op 11 mei 1993 te Ede. Publicatie RMNO nr 90. 1993. 61 pagina's. In: Tijdschrift voor Geschiedenis. 107e jaargang. 1994. p. 510.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Historical geography and cultural heritage: some problems on valuation of landscape-elements in a geographical information system together with archaeology and historical architecture. In: L’avenir des paysages rureaux européens entre gestion des héritages et dynamique du changement. Conférence européenne permanente pour l’ étude du paysage rural; colloque du Lyon, 9 – 13 Juin 1992. Université Lyon 2 Jean Moulin Lyon 3., p. 35-40.
 • Vervloet, J.A.J., 1994. Zum Stand der Angewandten Historischen Geographie in den Niederlanden. In: Berichte zur deutschen Landeskunde Band 68. Heft 2 p. 445-458.
 • Vervloet, J.A.J., 1995. Cultuurhistorie op maat. In: Cultuurhistorie en recreatie. Een verhaal van mensen. Recreatiereeks nr 18. Den Haag. p. 5-10.
 • Vervloet, J.A.J., 1995. The relevance of historical data to scenario research for the physical environment. In: Schoute, J.F. Th, et al (eds.) Scenario Studies for the Rural Environment, Kluwer. Dordrecht p. 473-487.
 • Dirkx,G.H.P., P.W.F.M. Hommel & J.A.J. Vervloet., 1996. Kampereiland; een wereld op de grens van zout en zoet. Matrijs. Utrecht. 112 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J, J. Renes & Th. Spek, 1996. Historical Geography And Integrated Landscape Research. In: Aalen, F.H.A (ed) Landscape study and management. Boole Press. Dublin. p. 112-122.
 • Vervloet, J.A.J., 1997. Ansätze einer europaweiten Kulturlandschaftspflege-ein Überblick. In: Schenk, W, K.Fehn & D.Denecke (Hrsg) Kulturlandschaftspflege. Beiträge der Geographie zur räumlichen Planung. Stuttgart/Berlin p. 233-240.
 • Vervloet, J.A.J., 1998. Landsheerlijke venen: het cope-ontginningslandschap. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 16e jaargang no 3 1998 p. 150-163.
 • Vervloet, J.A.J., 1998. Applied Historical Geography: from inventory to planning concepts; some reflections. In: Sereno, P & M.L. Sturani (eds) Rural Landscape between State and Local Communities in Europe Past and Present. Proceedings of the 16th Session of the Standing European Conference for the Study of the Rural Landscape (Torino, 12–16 september 1994). Alessandria. Edizione dellÓrso. p. 195-201.
 • Vervloet, J.A.J., 1998. Rondgang langs de sociale geografie, Historische geografie zoekt samenwerking. In: Geografie. Jaargang 7, nummer 3 (april 1998). p. 26-31.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. In Memoriam, Mevrouw Dr A.W. Edelman-Vlam (1909-1999), erelid van de vereniging Oud-Bennekom. In: ‘De Kostersteen’. Nummer 68 april 1999. p. 1-3.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. Kulturlandschaftspflege im europäischen Vergleich. In: Burggraaff (Hrsg) Kulturlandschaftspflege Sukzession contra Erhalten. NUA-Seminarbericht Band 3, p. 18-23.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. “Neue Natur” in den Niederlanden. Statement für die Podiumsdiskussion: Kulturlandschaftspflege. Sukzession contra Erhalten. In: Burggraaff (Hrsg) Kulturlandschaftspflege Sukzession contra Erhalten. NUA-Seminarbericht Band 3. p. 110-111.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. De Achterhoek in het jaar 2050. In: Achterhoekse Almanak voor het jaar 2000. Vijftiende jaargang. Uitgeverij Gherre. Terborg. p. 141-150.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. Economie en ecologie in een historisch-landschappelijke optiek. In: Castryck, G & M. Decaluwe (Red). De relatie tussen economie en ecologie. Gisteren, vandaag en morgen. Jaarboek 1998 van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis. Gent. Academia Press. Vlaamse Geschiedkundige Kring / Vereniging voor Ecologische Geschiedenis. p. 63-75.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. Landscape management. The relevance of historic landscapes and elements in spatial planning; some reflections about the changing situation in the Netherlands during the last half century. In: Setten, G ; T.Semb & R. Torvik. Shaping The Land. Vol. 1: The Relevance of research for landscape management – tool or critique. Proceedings of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 18th session in Røros and Trondheim, Norway, September 7th – 11th 1998. Papers from The Department of Geography University of Trondheim. New series A. No. 27. p. 256 –265.
 • Vervloet, J.A.J., 1999. In Memoriam Mevr. Dr. A.W. Edelman-Vlam (1909-1999) met een lijst van haar publicaties. In: Historisch-geografisch Tijdschrift 17e Jaargang No 3. p. 69-76.
 • Vervloet, J.A.J., 2000. Over wat het verleden over plantengemeenschappen en hun behoud kan vertellen. In: J.H.J. Schaminée (red). De vegetatie van Nederland. Verleden – Heden – Toekomst. Voordrachten gehouden tijdens de presentatie van deel 5 van: ‘De Vegetatie van Nederland’ op 28 mei 1999 in museum Naturalis te Leiden. Alterra – Wageningen. p. 6-18.
 • Vervloet, J.A.J., 2000. Het oude landschap van de zandgebieden. In: Barends, S. et al. (Red) Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Achtste herziene druk. Uitgeverij Matrijs, Utrecht. p. 104-127.
 • Vervloet, J.A.J., 2000. Kulturlandschaften in Europa als historische Monumente: Bestandsaufnahme, Auswahl und Erhaltung. In: 4.Mittelrhein-Konferenz. Dokumentation. St. Goarshausen. p. 15-32.
 • Vervloet, J.A.J., 2000. Het landschap van Veenendaal; ontwikkeling en reconstructie. In: Grootheest, A.C. van & R. Bisschop (red.). Geschiedenis van Veenendaal. Historische Vereniging Oud Veenendaal. Veenendaal. p. 17-33.
 • Vervloet, J.A.J., 2000. Behoud en beheer van het landschap; enige gedachten over een keuze vanuit de cultuurhistorie en de aardwetenschap. In: Gelders Erfgoed. 2000 - 6. p. 5-13.
 • Bont, C.H.M. de & J.A.J.Vervloet, 2000. Vanaf de Belvedere. Over cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. In: M.E.R.-Nieuws december 2000, p. 4-5.
 • Vervloet, J.A.J., 2001. Kulturlandschaften in Europa als historische Monumente: Bestandsaufnahme, Auswahl und Erhaltung. In: Koblenzer Geographisches Kolloquium. 23. Jahrgang, Jahresheft, Mai 2001 zugleich Heft 1, 2000 (Jg 10) von “Kulturlandschaft. Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie”, p. 213-232.
 • Vervloet, J.A.J., 2001. Huidig beleid en instrumentarium in de lokale en regionale ruimtelijke ordening. In: Belvedere in landing. Cultuurhistorie in de lokale en regionale ruimtelijke ordening, p. 12-21. Verslag studiedag NIROV, 30 november 2000. Arnhem. Den Haag.
 • Vervloet, J.A.J., 2001. Bastiaan Willem Braams (1927-2001). In: Historisch geografisch Tijdschrift 19e Jaargang No 3. p. 80 - 81.
 • Vervloet, J.A.J., 2001. De betekenis van de landschappelijke gesteldheid voor de vorming van plaats-, water- en veldnamen; aanzet tot een onderzoeksproject. http://www.meertens.nl/books/veldnamen/vervloet.html
 • Farjon, J.M.J., G.H.P. Dirkx, A.J.M. Koomen, J.A.J.Vervloet & G.W.Lammers, 2001. Neder-land-schap Internationaal: Bouwstenen voor een selectie van gebieden landschapsbehoud. Alterra-rapport 358. Wageningen. 81 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 2001. Die Niederlande zwischen Intensivierung und Wahrung ihrer kulturlandschaftlichen Identität. In: Kulturlandschaften in Europa. Regionale und Internationale Konzepte zur Bestandserfassung und Management. Hannover Region. Beiträge zur regionalen Entwicklung. Heft Nr 92. Hannover. p. 73-79.
 • Vervloet, J.A.J., 2002. Onderzoek naar een nadere inhoudelijke definiëring van functies van een toekomstig bezoekerscentrum voor de lokale geschiedenis in Nijkerk. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Wageningen. 26 pagina's.
 • Nijhof, B.S.J., Vervloet, J.A.J. et al., 2002. Landschapswaarden Veerse Meer. Een inventarisatie, analyse & integratie. Alterra-rapport 577. Wageningen. 80 pagina's.
 • Ploeg, B. van der, C. de Hoog, G.S. Venema & J.A.J. Vervloet, 2002. Veranderende patronen van armoede op het platteland. Een halve eeuw Nederland, 1950-2000. In: Tijdschrift Spil. Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied. 183-184. p. 13–19.
 • Vervloet, J.A.J., 2002. Le défrichement et l’exploitation des basses terres aux Pays-Bas; un bref aperçu. In: Aux rives de l’incertain. Histoire et représentation des marais européens du Moyen Âge à nos jours. Poitiers. Somogy Éditions D’ART. p. 39-46.
 • Vervloet, J.A.J., 2002. Plaggengronden in kaart. In: Historisch geografisch Tijdschrift 20e Jaargang No 3. Landschap in archieven. p. 152-155.
 • Vervloet, J.A.J & Th. Spek, 2003. Towards a Pan-European Landscape-Map – a Mid-Term Review. In: Unwin, T & Th. Spek (eds) European Landscapes: From mountain to sea. Proceedings of the 19th Session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) at London and Aberystwyth (UK) 10-17 September 2000. Huma Publishers. Tallinn. p. 7-19.
 • Kerkstra, K., J.A.J. Vervloet et al., 2003. Verborgen tuin van Midden-Limburg. In: Houwen, J & K. Farber (red) Ontwerpen aan de zandgebieden van Noord- en Midden-Limburg 2030. 3 over 30. Provincie Limburg. Maastricht. p. 98-119.
 • Kekem, A.J. van & J.A.J. Vervloet, 2003. De ABC-kaart: conclusies over archeologische, bodemkundige en cultuurhistorische waarden. In: Kekem, A.J. van.(red) Het ABC van het Landinrichtingsgebied Schouwen-West. Een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Alterra-rapport 317. Wageningen. p. 107-117.
 • Vervloet, J.A.J., 2003. De slotmanifestatie Gelders Jaar van de Boerderij. Een kritisch resumé van een bijeenkomst gewijd aan de cultuurhistorie van boerderij en boerenerf. In: Gelders Erfgoed, 2003–6. p. 12-16.
 • De Bont, C., J.A.J. Vervloet & G.H.P. Dirkx, 2004. Histlandboek; beknopte handleiding bij het historisch-geografisch GIS Histland, versie 2.0. Alterra, Wageningen.
 • Vervloet, J.A.J., 2004. Combining cultural heritage and landscape architecture; some theoretical reflections on the application of practical design solutions in physical planning. cd-rom, Multiple Landscape: merging past and present in landscape planning. Fifth International Workshop on Sustainable Land-Use Planning, Wageningen. 9 pagina's.
 • Baren, H. van, N. van Breemen, T. Jongmans, H. Rogaar & J.A.J. Vervloet, 2004. Wat waar, waarom. Landschap en bodemgebruik rondom Wageningen. Museum De Casteelse Poort, Wageningen. 32 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., J.H. Nijman & A.J. Somsen, 2005. Planning for the future; towards a sustainable design and land use of an ancient flooded military defence line. Landscape and Urban Planning. Volume 70, Issues 1 – 2, 15 January 2005, p. 153-163.
 • Lehouck, A., N. Vanslembrouck, G. de Boer & J.A.J. Vervloet, 2005. Een interdisciplinair onderzoeksproject: Verdwenen cultuurlandschappen in het grensgebied van Vlaanderen en Nederland. Archaeologica Mediaevalis. Archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in België en aangrenzende gebieden. 28, p. 156-157.
 • Vervloet, J.A.J & E. Thoen, 2005. Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen. Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 14e jaargang, nummer 2, p. 37-47.
 • Vervloet, J.A.J., 2005. De dynamische bewoningsgeschiedenis van Wageningen. In: Tussen analyse en ontwerp. Ontwerpen voor de Wageningse Berg. Dreamscapes – Beelden op de Berg 8, p. 28-35.
 • Vervloet, J.A.J., 2006. Reactie op het boek ‘De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar’ van Salomon Kroonenberg. In: TOPOS. Periodiek van het Laboratorium voor Ruimtelijke Planvorming. Jaargang 16 Nummer 2, p. 15.
 • Vervloet, J.A.J., 2006. Een lange geschiedenis; reliëf, bodem, vegetatie en eerste bewoners. In: Lever, B; Hoekstra, T & G Vlaskamp (red). Dit is Bennekom. Verleden, heden en toekomst van een bijzonder dorp. Historische Vereniging Oud-Bennekom. Bennekom. p. 10-34.
 • Lehouck, A., N. Vanslembrouck, V. Gelorini, T. Soens, E. Thoen & J.A.J. Vervloet, 2007. Reconstructing disappeared landscapes of wet areas. Problems and new possibilities applied to a test area in western Sealands Flanders in the Flemish coastal plain. In: Roca, Z., T. Spek, T. Terkenli, T. Plieninger & F. Höchtl (eds). Proceedings of the 21st Session of the PECSRL Conference “One Region, Many Stories: European Landscapes and Lifestiles: The Mediterranean Landscapes in a Changing Europe”, Limnos/Lesvos 2004. Lisboa: Edičões Universitárias Losófonas. p. 231-243.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. Some remarks about the changing position of landscape assessment. In: RocaRoca, Z., T. Spek, T. Terkenli, T. Plieninger & F. Höchtl (eds). Proceedings of the 21st Session of the PECSRL Conference “One Region, Many Stories: European Landscapes and Lifestiles: The Mediterranean Landscapes in a Changing Europe”, Limnos/Lesvos 2004. Lisboa: Edičões Universitárias Losófonas. p. 433-439.
 • Vervloet, J.A.J & S.M. van den Bergh (red.), 2007. Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem. Stichting Matrijs. Utrecht. 208 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis. In: Vervloet, J.A.J & S.M. van den Bergh (red). Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem. p. 14-36.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. Enige beschouwingen over ligging, aanleg en gebruik van binnenlandse vaarroutes in Nederland tot in de vijftiende eeuw. In: J.J.J.M. Beenakker, F.H. Horsten, A.M.J. de Kraker & J. Renes (red.). Landschap in ruimte en tijd. Aksant, Amsterdam. p. 384-397.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. ‘Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis’. Laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof. Dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 16e jaargang, nr 1. p. 56-60.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. De Diedenweg in Wageningen en Bennekom. Liep er in de prehistorie en latere historische perioden een doorgaande verkeersweg aan de westflank van de stuwwal Wageningen/Lunteren? Enige voorlopige beschouwingen. In: Langs oude en nieuwe wegen. De ontwikkeling van verkeer en vervoer op de westelijke Veluwerand. ‘De Kostersteen’. Nummer 102, p. 17-22.
 • Vervloet, J.A.J., 2007. De occupatiegeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed. In: Kerkstra, K; P. Vrijlandt; H. de Jong & J. Houwen (red). Landschapsvisie Zuid-Limburg. Provincie Limburg/ Wageningen Universiteit. Maastricht/Wageningen. p. 31-51.
 • Vanslembrouck, N., A. Lehouck, E. Thoen & J.A.J. Vervloet., 2007. Reconstructing disappeared landscapes of wet areas. Problems and new possibilities applied to a test area in western Sealand Flanders in the Flemish coastal plain. In: Dam, P. van & J. Renes (eds). Programme Book. Fourth Conference of the European Society of Environmental History (ESEH). Amsterdam.
 • Vervloet, J.A.J., 2008. Landstreken in hun waarde beschouwd. In: Huchtgerucht, nummer 4. april 2007 – 2008. p. 12-15.
 • Vervloet, J.A.J., 2008. Biography of the cultural landscape of the east of The Netherlands: theory and practice of acquisition and propagation of knowledge. Introduction to the program. In: Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling. Interactive Symposium. The protection and development of the Dutch Archaeological-Historical landscape: the European dimension. 20 – 23 May, 2008. NWO Netherlands Organisation for Scientific Research. Humanities. p. 19-24.
 • Simpson, D., A. Lehouck, M. Van Meirevenne, J. Bourgeois, E. Thoen & J.A.J Vervloet, 2008. Geoarchaeological Prospection of a Medieval Manor in the Dutch polders Using an Electromagnetic Induction Sensor in Combination with Soil Augerings. In: Geoarchaeology: An International Journal, Vol 23, No 2, 305-319 (2008).
 • Vervloet, J.A.J., 2008. Boekbespreking: M. Mijnssen-Dutilh. Amersfoort lag aan zee. Waterschapskroniek Vallei en Eem. Deel 1 (777 – 1616). Spou. Utrecht/Leusden 2007, 274 pagina's. In: Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken. 9 (2008), p. 248.
 • Vervloet, J.A.J. met medewerking van P.R. Davids & A. Kapper., 2008. Historische geografie van de Europese cultuurlandschappen. Dictaat SAL-90303. Wageningen Universiteit. Leerstoelgroep Sociaal ruimtelijke Analyse. Wageningen. 133 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J. met medewerking van P.R Davids & A. Kapper., 2008. Historische geografie en toegepast cultuurhistorisch landschapsonderzoek. Dictaat SAL-52306. Wageningen Universiteit. Leerstoelgroep Sociaal ruimtelijke Analyse. Wageningen. 104 pagina's.
 • Vervloet, J.A.J., 2008. The position of cultural history and heritage management in a complex society. In: De Haan, H. & R. Van der Duim(eds). Landscape, Leisure and Tourism. Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies. Eburon. Delft. p. 63-73.

Externe linkBewerken