Isotropie

eigenschappen zijn onafhankelijk van de richting, dus in iedere richting dezelfde

Een materiaal wordt isotroop genoemd als de materiaaleigenschappen niet van de richting afhangen. Als de eigenschappen wel van de richting afhangen, heet dat anisotroop.

Voorbeelden van isotrope materialenBewerken

Voorbeelden van anisotrope materialenBewerken

De meeste vaste stoffen zijn anisotroop:

  • bij plantaardige materialen zoals hout is t.g.v. de nerfstructuur de sterkte afhankelijk van de richting,
  • bij gewalste metalen is de anisotropie het gevolg van de walsrichting,
  • bij kristallen is de anisotropie het gevolg van de kristalassen.

Rekenen met (an)isotropieBewerken

Voor isotrope materialen kan de betreffende eigenschap met een scalar weergegeven worden.

Voor anisotrope materialen wordt de eigenschap door een tensor gegeven. De materiaaleigenschap wordt hiermee ten opzichte van een gegeven assenstelsel met een matrix gegeven.

Soms wordt de anisotropie veronachtzaamd bij wijze van benadering.