International Association for Religious Freedom

internationaal, interreligieus verbond voor geloofsvrijheid

De International Association for Religious Freedom (IARF), Internationaal Verbond voor Geloofsvrijheid, is een internationale interreligieuze organisatie die zich inzet voor godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid.

De organisatie werd in 1930 opgericht als Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid, IVVC (International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom). Aanvankelijk werd de IVVC gevormd door vrijzinnig-christelijke en unitaristische organisaties. Later werd de basis verbreed en de naam veranderd.

De IARF heeft diverse religieus georiƫnteerde organisaties als lid. Daarnaast zijn er nationale afdelingen en individuele leden. Sinds 2010 is Mitsuo Myake president van de IARF.

Nederlandse lidorganisaties zijn de Remonstrantse Broederschap, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Stichting Blad Zwingli.

Externe linkBewerken