Hoofdmenu openen

Internationaal belastingrecht is het deel van het belastingrecht dat ziet op de internationale aspecten van belastingen. Twee belangrijke deelonderwerpen van het internationale belastingrecht zijn belastingverdragen en het Europees belastingrecht. Verder worden bepalingen in nationale regelgeving die betrekking hebben op de internationale aspecten van het belastingrecht ook tot het internationale belastingrecht gerekend.