Intermontaan

Het woord intermontaan verwijst in de fysische geografie naar de locatie van een verschijnsel tussen de bergen. Het begrip verwijst naar plateaus en sedimentatiebekkens die werden gevormd door geologische processen. Meestal zijn intermontane plateaus vlakke open hooglandgebieden, die werden gevormd toen het land omhoog werd getild door tektonische activiteit en zijn intermontane bekkens gevormd door de afschuiving van sediment van omringende bergruggen.

Voorbeelden van intermontane verschijnselenBewerken