Geheel element

algebra
(Doorverwezen vanaf Integraliteit (algebra))

In de commutatieve algebra wordt een element van een commutatieve ring met eenheid geheel genoemd ten opzichte van een deelring (met eenheid) als dat element een nulpunt is van een monische polynoom met coëfficiënten in de deelring.

De eigenschap 'geheel' generaliseert enerzijds algebraïsche gehele getallen, en anderzijds een algebraïsche uitbreiding van een commutatief lichaam.

Definitie

bewerken

Een element   van een commutatieve ring   met eenheidselement heet geheel of integraal over de deelring (met eenheid)   van   als er een polynoom

 

is met coëfficiënten   in   en de coëfficiënt van de hoogste macht van   gelijk aan 1, waarvan   een nulpunt is, dus

 

Voorbeelden

bewerken
  1. De algebraïsche gehele getallen zijn precies de complexe getallen die geheel zijn over de ring der gehele getallen.
  2. Als   en   lichamen zijn, vormen de gehele elementen de algebraïsche sluiting van   in  .

Equivalente definities

bewerken

De volgende eigenschappen van een element   van   zijn gelijkwaardig met de eis dat   een nulpunt is van een monische polynoom met coëfficiënten in  :

  1. De ring   is een eindig voortgebracht  -moduul;
  2. de ring   is een deel van een deelring   van   die een eindig voortgebracht  -moduul vormt;
  3. er bestaat een getrouw  -moduul   dat, opgevat als  -moduul, eindig voortgebracht is.

Gehele afsluiting

bewerken

De gehele afsluiting van   in   is de verzameling elementen van   die geheel zijn over  . Men kan aantonen dat dit een deelring is van  .

De ring   heet geheel gesloten in   als hij gelijk is aan zijn gehele afsluiting in  . De ring   heet geheel gesloten over   als al zijn elementen geheel zijn over  .

Als   een integriteitsgebied is, dan heeft hij een breukenlichaam  . Een integriteitsgebied heet geheel gesloten (zonder meer) als het geheel gesloten is in zijn breukenlichaam.

Voorbeeld

bewerken

De gehele getallen zijn geheel gesloten (een breuk is pas nulpunt van een monische polynoom als ze gelijk is aan een geheel getal).

Algemener is ieder hoofdideaaldomein geheel gesloten.

De algebraïsche gehele getallen zijn geheel gesloten (dat wil zeggen, geheel gesloten in hun quotiëntenlichaam, het lichaam der algebraïsche getallen).

Referenties

bewerken
  • (en) M.F. Atiyah en I.G. MacDonald, "Introduction to Commutative Algebra" (Inleiding tot de commutatieve algebra), Westview Press 1969, ISBN 0-201-40751-5.