Instorting (constructieleer)

voorval waarin de structuur van een bouwwerk ernstig beschadigt door falen van onderdelen van de constructie

Met instorting wordt bedoeld het falen van de constructie, waardoor een totaal verlies aan draagkracht optreedt en onderdelen naar beneden vallen. Instorting wordt veroorzaakt als het materiaal waar de constructie uit bestaat hoger belast wordt dan de sterktelimiet waarvoor het is ontworpen. Het gevolg is een breuk of een grote vervorming. In een goed ontworpen systeem zal een lokale vervorming of breuk niet direct een instorting tot gevolg te hebben, omdat andere componenten de belastingen overnemen.

Instorting kan veroorzaakt worden door een fout in het ontwerp, of doordat een belasting optreedt die hoger is dan die waar in het ontwerp rekening mee is gehouden. Oorzaken van (dreigende) instorting kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • natuurgeweld, zoals sneeuwdruk, wind, overvloedige neerslag (met daarbij onvoldoende afvoer), aardbeving, lawines.
  • te zware belasting door menselijk gedrag, bijvoorbeeld door een dak als parkeerplaats te gebruiken.
  • een terroristische aanslag, een bombardement, of een explosie.
  • verwaarlozing waardoor erosie of plantengroei de constructie aantasten

De ruimere formulering "bezwijken van een constructie" is bijvoorbeeld ook van toepassing bij het tijdens de vlucht uiteenvallen van een lucht- of ruimtevaartuig, bij een ongeluk of opzettelijke vernietiging.

Voorbeelden van instortingen bewerken

Deze voorbeelden betreffen instortingen van door mensen gebouwde constructies. Echter, ook natuurlijke constructies, zoals vulkanen, berghellingen, holtes in de bodem, kunnen instorten.

Volgens de Bijbel bewerken

 
Gustave Doré, de muren van Jericho

Volgens mythologie bewerken

  • De brug Bifröst zal instorten door het gewicht van reuzen

Bruggen en viaducten bewerken

 
1880 - de ingestorte Tay Rail Bridge na de ramp met de Tay Bridge

Gebouwen bewerken

 
2009 - Historisch archief van de stad Keulen

Tribunes bewerken

Torens bewerken

 
1902 - Fotomontage van de instortende Campanile (Venetië) bij de San Marco

Masten bewerken

 
Ingestorte mast van Radio Warschau

Koepels bewerken

  • ca 150: Dak van het Odeion van Agrippa
  • 558: De koepel van de een jaar eerder door een aardbeving getroffen Hagia Sophia in Istanbul stort in.
  • 1993: Een van de glazen panelen van de koepel van het Grand Palais in Parijs.

Mijnen en groeven bewerken

 
1925 - Doodskisten bij de mijnramp in de Minister Stein bij Dortmund

Tunnels bewerken

Dammen bewerken

 
1938 ingestorte dam bij Mound Lake, Minnesota

Zie ook bewerken

Bezwijkmechanisme over de mechanische oorzaken van het bezwijken van een constructie.