Instituut voor Naamkunde en Dialectologie

school in België

Het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie is een nationale instelling van de Belgische overheid, verbonden aan het Departement Linguïstiek van de Katholieke Universiteit Leuven.

TaakbeschrijvingBewerken

Het Instituut beantwoordt jaarlijks honderden vragen om inlichtingen uit binnen- en buitenland.

  • Vaak vraagt men naar de betekenis van de eigen voor- en familienaam en de naam van de straat en de gemeente waarin men woont, de geografische spreiding van een familienaam.
  • Voorts geeft het Instituut advies over nieuwe en voor wijziging vatbare straatnamen en over de schrijfwijze van de toponiemen op de stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.

Het Instituut verzorgt vooral drie soorten van dienstverlening aan externe dialectgeïnteresseerden en verenigingen:

  • Het beantwoorden van vragen over de betekenis en/of verspreiding van dialectwoorden en -verschijnselen.
  • Het verstrekken van advies aan auteurs van lokale dialectpublicaties.
  • Het beheer van het dialectarchief. Dit archief bestaat onder meer uit de 50 vragenlijsten die tussen 1922 en 1958 door de toenmalige "Zuid-Nederlandse Dialectcentrale" werden verstuurd en door honderden zegslieden uit heel het Vlaamse land zijn ingevuld.

De huidige voorzitter is Willy Van Langendonck.

GeschiedenisBewerken

In 1925 werd het Instituut voor Vlaamsche Toponymie opgericht dat startte met het verzamelen en onderzoeken van Vlaamse plaatsnamen. De studie van antroponiemen (persoonsnamen) werd aan het onderzoeksdomein toegevoegd, en in 1947 werd de naam Instituut voor Naamkunde ingevoerd. In 1975 wordt dit instituut samengevoegd met dat van dialectologie tot het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie. Op naamkundig vlak betreft het onderzoek vooral de geografie van de familienamen, de eigennaamtheorie, en de studie van persoons- en plaatsnamen vanuit synchroon en diachroon perspectief. Een van de verwezenlijkingen is het Corpus Molemans-Thiry, een repertorium van onuitgegeven toponymische documentatie voor Nederlandstalig België (1925-1975).

Stichting Nederlandse Dialecten (SND)Bewerken

Via twee bestuursleden is het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie vertegenwoordigd in de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), een Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband tussen dialectologische onderzoeksinstellingen. De SND tracht sinds 1990 om via het organiseren van een tweejaarlijkse Dialectendag en het publiceren van een reeks Dialectenboeken resultaten van dialectonderzoek op gepopulariseerde wijze onder de aandacht van het ruime publiek te brengen.

Rector:Luc Sels
Vicerector(en):Reine Meylaerts · Gerard Govers · Chris Van Geet · Piet Desmet · Peter Lievens · Tine Baelmans · Hilde Feys · Jan D'hooge
Faculteiten en doctoral schools:Groep Humane Wetenschappen: Theologie en Religiewetenschappen · Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht · Hoger Instituut voor Wijsbegeerte · Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen · Economie en Bedrijfswetenschappen · Sociale Wetenschappen · Letteren · Psychologie en Pedagogische Wetenschappen · Doctoral School for the Humanities and Social Sciences
Groep Wetenschap & Technologie: Wetenschappen · Ingenieurswetenschappen · Bio-ingenieurswetenschappen · Industriële Ingenieurswetenschappen · Architectuur · Arenberg Doctoral School of Science, Engineering & Technology
Groep Biomedische Wetenschappen: Geneeskunde · Farmaceutische Wetenschappen · Bewegings- en Revalidatiewetenschappen · Doctoral School of Biomedical Sciences
Faciliteiten:Alma · Campuskrant · Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst · KADOC · HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving · Rega Institute for Medical Research · Universitair Sportcentrum · Universitaire Ziekenhuizen · Vliebergh Senciecentrum
Faculteitskringen en koepels:Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie · Studentenraad Associatie Leuven
Alfa · Apollonia · Apolloon · Babylon · Bios · Canonica · Chemika · Crimen · Ekonomika · Eoos · Eros · Farmaceutica · Geos · Historia · Katechetika · Kring Logopedie en Audiologie · KULAK · Leuvense Bio-ingenieurskring · Mecenas · Medica · Medisoc · Merkator · Musicologica · Nieuwe Filosofische Kring · Pedagogische Kring · Politika · Psychologische Kring · Vlaams Rechtsgenootschap · Vlaamse Technische Kring · Wina
Studentenverenigingen:Kring voor Internationale Betrekkingen · Leuvens Universitair Koor ·Universitair Harmonieorkest · Universitair Symfonisch Orkest · Veto
Campussen:Leuven: Leuven · Arenberg · Gasthuisberg
Provincie Antwerpen: Antwerpen Carolus · Antwerpen Sint-Jacob · Geel · De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Provincie Oost-Vlaanderen: Aalst · Sint-Lucas Gent · Technologiecampus Gent
Brussel: Brussel · Sint-Lucas Brussel
Provincie West-Vlaanderen: Brugge · Kulak Kortrijk
Provincie Limburg: Diepenbeek
Gebouwen:Amerikaans College · Anatomisch theater · Atrechtcollege · Aula Pieter De Somer · BAC ART LAB · Celestijnenpriorij Heverlee · Centrum voor Levende Talen · Chartreuse van Leuven · College van Premonstreit · Erasmushuis · Groep T · Heilige Geestcollege · Hoge Heuvelcollege · Huis Bethlehem · Iers College · Interfacultair Instituut voor Levende Talen · Jezuïetenhof · Justus Lipsiuscollege · Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts · Kasteel van Arenberg · Koningscollege · Lakenhal · Leercentrum AGORA · Leo XIII-seminarie · Maria-Theresia- en Veteranencollege · Maurits Sabbebibliotheek · Monseigneur Sencie-Instituut · Pauscollege · Sint-Janshuis · Sint-Lambertuskapel · Universiteitsbibliotheek · Van Dalecollege · Van Den Heuvelinstituut · Vesaliusinstituut · Zwartzusterklooster
Associatie KU Leuven:LUCA School of Arts · Odisee · Thomas More · UC Leuven-Limburg · Hogeschool VIVES
Internationaal:CESAER · Coimbragroep · European University Association · LERU
Historisch:Geschiedenis van de Leuvense universiteit · Universiteit Leuven · Rijksuniversiteit Leuven · Katholieke Universiteit van Mechelen · Leuven Vlaams · Université catholique de Louvain